«Φρένο» στις πλασματικές νοσηλείες στα ιδιωτικά θεραπευτήρια

«Φρένο» στις πλασματικές νοσηλείες στα ιδιωτικά θεραπευτήρια
Από τον έλεγχο του ΕΟΠΥΥ θα περνούν όλες οι εισαγωγές των ασφαλισμένων στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, αλλά και οι διαγνωστικές εξετάσεις, οι νοσηλείες σε μονάδες εντατικής θεραπείας των κλινικών και οι εισαγωγές σε μονάδες νεογνών, ώστε να μπορούν στη συνέχεια οι επιχειρήσεις να αποζημιώνονται από τον Οργανισμό. Η απόφαση ανήκει στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη και αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, δημιουργείται στον ΕΟΠΥΥ σύστημα διαχείρισης νοσηλειών και διαγνωστικών εξετάσεων, σε πραγματικό χρόνο.

Το σύστημα ουσιαστικά στοχεύει στον κλινικό και οικονομικό έλεγχο των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε δευτεροβάθμιες δομές, εξυπηρετώντας -όπως περιγράφεται- την έγκριση εισαγωγής και εξόδου ασθενούς από κλειστή προγραμματισμένη νοσηλεία και την έγκριση εξόδου ασθενούς για επείγοντα περιστατικά, τα οποία εξαιρούνται της έγκρισης εισαγωγής.

Η έγκριση εισαγωγής και εξόδου ασθενούς καθώς και ο απαιτούμενος ιατρικός έλεγχος θα διενεργείται από τους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις της Υγείας που εξυπηρετούν ασφαλισμένους του Οργανισμού θα αποστέλλουν ηλεκτρονική φόρμα για την έγκριση της εισαγωγής, καθώς και τα ιατρικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητά της. Το ίδιο θα γίνεται και κατά την έξοδο, όπου οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν τις διαγνώσεις και τα νοσήλια, αλλά παράλληλα και όλα τα έγγραφα που βεβαιώνουν την αναγκαιότητα νοσηλείας σε ειδικά τμήματα, όπως Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ή Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, τα θεραπευτήρια υποχρεούνται να καταγράφουν αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τη νοσηλεία και τις ιατρικές πράξεις.

Η καταγραφή και η παροχή τους, όταν ζητηθούν, είναι υποχρεωτική προκειμένου ο πάροχος να αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση μη απόκρισης του παρόχου στην απαίτηση του ΕΟΠΥΥ για γνωστοποίηση πάσης φύσεως πληροφοριών σχετικών με τη νοσηλεία και τις ιατρικές πράξεις κατά τη νοσηλεία, η εν λόγω νοσηλεία απορρίπτεται συνολικά.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, υπάρχει η δυνατότητα να ενσωματώνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα διαδικασίες ελέγχου διαγνωστικών εξετάσεων, με προτεραιότητα σε εξετάσεις υψηλού κόστους, καθώς κι άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, όπως αποκατάσταση, φυσικοθεραπείες κ.ά. Επίσης, είναι δυνατό να εισάγονται στα θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα έπειτα από σχετική εισήγηση των αρμόδιων διευθύνσεων του Οργανισμού.

Η έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης νοσηλειών και διαγνωστικών εξετάσεων θα καθοριστεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, 14:44