Ανά τρίμηνο η απόδοση του τέλους της πλαστικής σακούλας

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018, 13:02
Ανά τρίμηνο η απόδοση του τέλους της πλαστικής σακούλας
Ανά τρίμηνο θα πρέπει να αποδίδεται το τέλος της πλαστικής σακούλας. Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 119 του νομοσχεδίου του Yπουργείου Οικονομικών που έχει κατατεθεί στη Βουλή και στο οποίο αναφέρεται πως η δήλωση θα υποβληθεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα στη Φορολογική Διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά.

Η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2018.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν φορολογούμενους, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης ή να χορηγείται παράταση της προθεσμίας καταβολής του τέλους.

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας και ισχύει από τον χρόνο έκδοσής της.

Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού.

Με την εν λόγω διάταξη διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος της ορθής απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους διενεργείται αποκλειστικά από την ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται πως από τις αρχές του έτους επιβλήθηκε περιβαλλοντικό τέλος 0,03 ευρώ ανά σακούλα, το οποίο, μαζί με την προσθήκη του ΦΠΑ (24%) και τη στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, φτάνει στα 0,04 ευρώ. Το ποσό αυτό πληρώνουν οι καταναλωτές για κάθε πλαστική σακούλα που αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ. Το συγκεκριμένο κόστος θα υπερδιπλασιαστεί από 1η/1/2019, αφού η χρέωση για την κάθε σακούλα θα φτάσει τα 0,09 ευρώ.

Η επιβολή τέλους αποτελεί μέρος της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με ευρωπαϊκή οδηγία και απώτερος στόχος είναι να μειωθεί η χρήση τους. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα αντιστοιχεί η μεγαλύτερη χρήση πλαστικής σακούλας στην Ε.Ε., αφού σε επίπεδο κατά κεφαλήν οι Έλληνες καταναλώνουν ετησίως 400 σακούλες.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018, 13:37