Αφορολόγητο το swap των ομολόγων

Αφορολόγητο το swap των ομολόγων
Απαλλάσσονται από φόρο υπεραξίας τα κέρδη από την ανταλλαγή των 20 ομολόγων, την οποία ανακοίνωσε την Τετάρτη το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα, Πέμτπη, η ΑΑΔΕ, διευκρινίζεται ότι τα τυχόν κέρδη που θα προκύψουν λόγω της διαφοράς τιμής αγοράς και τιμής πώλησης, θα είναι αφορολόγητα.

Το «σήμα» αυτό ανέμεναν πολλοί, κυρίως φυσικά πρόσωπα αλλά και ασφαλιστικά Ταμεία, για να μπουν στην διαδικασία της ανταλλαγής (swap) χωρίς τον κίνδυνο να χάσουν έως και 15%, σαν να τα ρευστοποιούσαν καταγράφοντας κέρδη, σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα τιμολόγησης του 2012.

Για να εκδοθεί η εγκύκλιος, είχε προηγηθεί Υπουργική Απόφαση του κυρίου Γιώργου Χουλιαράκη, με την οποία ρητώς ορίστηκε ότι το swap εντάσσεται στην αναδιάταξη του Χρέους.

Έτσι η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ερμηνεύει, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ότι τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους, κατ’ εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους απαλλάσσονται από το φόρο.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, για το σύνολο των εκδόσεων θα δοθεί προμήθεια ύψους έως 8.500.000 ευρώ στην ομάδα των αλλοδαπών τραπεζών που θα διαχειριστούν την ανταλλαγή, καθώς και στις ελληνικές συστημικές τράπεζες που θα συμμετάσχουν ως συνδιαχειριστές στην ανταλλαγή και τον διακανονισμό της ως άνω ανταλλαγής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Διαχειριστών της Ανταλλαγής, ενώ ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Πληροφόρησης, Lucid Issuer Services Limited, θα λάβει αμοιβή ποσού έως 220.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Επιπλέον, για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της ανταλλαγής και της έκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen και Hamilton LLP, Allen και Overy LLP, και στη Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, η οποία δεν δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017, 17:04