Trastor: Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €22,78 εκατ. αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, 20:57
Trastor: Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €22,78 εκατ. αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Trastor με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των €22.783.243,20 ενέκριναν οι μέτοχοί της κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα 9 Μαΐου στα γραφεία της εταιρείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας οι μέτοχοι δήλωσαν τις προθέσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του ΧΑ, ως ακολούθως:

Η WERT RED Sàrl δήλωσε ότι προτίθεται να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία καθώς και να προεγγραφεί πλήρως για τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα απομείνουν μετά την λήξη της προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Περαιτέρω, δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α., ενώ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαθέσει μετοχές κατά το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών.

Η Τράπεζα Πειραιώς δήλωσε ότι προτίθεται να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία. Περαιτέρω, δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία έως την ολοκλήρωση της Αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α., ενώ δεν δεσμεύεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών.

Αναλυτικά οι αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης:

Η εταιρεία με την επωνυμία "TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας" και τον διακριτικό τίτλο "TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π." εφεξής "η Εταιρεία", σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στις 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 77.722.710 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 80.690.653, δηλαδή το 96,322% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:
 
Επί του 1ου Θέματος: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 41.769.279,20 Ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.
 
Επί του πρώτου θέματος η Γενικής Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:  
 1. Σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της μετόχου πλειοψηφίας Wert Red Sarl, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με σκοπό τη άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των €22.783.243,20 (στο οποίο ποσό περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), μέσω της έκδοσης μέχρι 28.479.054 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 και τιμή διάθεσης €0,80 η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 6 νέες για κάθε 17 παλαιές μετοχές (η "Αύξηση"). Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν.  

2. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, ήτοι συνολικά διαφορά ποσού μέχρι €8.543.716,20, θα πιστωθεί στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

3. Η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης ή άλλο κρίσιμο κατά τις ισχύουσες διατάξεις χρόνο.

4. Δικαίωμα προτίμησης (το "Δικαίωμα Προτίμησης") στην Αύξηση θα έχουν: (i) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας κατά την οικεία ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η οποία θα προσδιοριστεί και ανακοινωθεί από το Δ.Σ., σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίσθηκε 14 μέρες.

5. Εφ’ όσον μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (οι "Αδιάθετες Μετοχές"), θα παρασχεθεί στους ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους (οι "Δικαιούχοι"), δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση μίας Αδιάθετης Μετοχής για κάθε μία αναληφθείσα Νέα Μετοχή στη Τιμή Διάθεσης. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους Δικαιούχους, τότε αυτοί να ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

6. Εφ’ όσον, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

7. Η προθεσμία κάλυψης της Aύξησης ορίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2019, σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης στο ΓΕΜΗ. Αν η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, κατ' άρθρο 28 του ν. 4548/2018.

8. Την παροχή δυνατότητας στους μετόχους, εφ’ όσον το επιθυμούν, να προκαταβάλουν στον ειδικό λογαριασμό της αύξησης το ποσό που αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την έγκριση της Αύξησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την καταχώριση της έγκρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

9. Το ποσό που τυχόν θα προκαταβληθεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για την πραγματοποίηση επενδύσεων, μεταξύ άλλων και για την απόκτηση των ακινήτων που αναφέρονται στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.  

10. Εφ’ όσον η Αύξηση εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο με την προσθήκη νέας παραγράφου 1.12, η οποία θα αποτυπώνει τη σχετική μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο.  

11. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για την περαιτέρω εξειδίκευση και την οριστικοποίηση των λοιπών όρων της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικαστικών ως προς την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής, τη δημοσίευση της πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, τον προσδιορισμό της ακριβούς ημερομηνίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και καταβολής της Αύξησης, την κατάρτιση πάσης φύσεως δικαιοπραξιών για την υποστήριξη της Αύξησης, την διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και, γενικά, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προς υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επί του παρόντος θέματος και την ολοκλήρωση της Αύξησης, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Αντιπρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο να δεσμεύει την Εταιρεία, στο πλαίσιο της παρούσας αύξησης και κατά την επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 
Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/2 (50%) Επιτευχθείσα: 96,322%
 
Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου  Απαιτούμενη: 2/3  Επιτευχθείσα: 100%
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.722.710 Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.722.710 Αριθμός ψήφων κατά: 0
 
Αριθμός ψήφων αποχής: 0
 
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,322% Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%
 
Επί του 2ου Θέματος:

Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν.2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία τεσσάρων εμπορικών ακινήτων που ανήκουν σε μέτοχο.
 
Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή ειδικής άδειας για την απόκτηση των ακολούθων τεσσάρων ακινήτων ιδιοκτησίας εταιρειών του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με τους τίτλους κτήσης αυτών:  

- Από την εταιρεία "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES" με Α.Φ.Μ. 094495606 θα αποκτηθούν τρεις (3) αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίεςκαταστήματα ισογείου ορόφου (με ΚΑΕΚ 05 041 24 55 006/0/9, 05 041 24 55 006/0/10 και 05 041 24 55 006/0/11) και τρεις αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες-αποθήκες του υπογείου (με ΚΑΕΚ 050412455006/0/1, 05 0412455006/0/2 και 050412455006/0/3), σε κτίριο στη διασταύρωση των οδών Αγγέλου Μεταξά αρ. 18 και Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 19 στη Γλυφάδα, έναντι συνολικού τιμήματος €5.630.000.

- Από την εταιρεία "ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING" με Α.Φ.Μ. 099555381 θα αποκτηθούν τέσσερις (4) αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες-καταστήματα ισογείου ορόφου (με ΚΑΕΚ 05 041 22 03 001/0/54, 05 041 22 03 001/0/24, 05 041 22 03 001/0/25 και 05 041 22 03 001/0/26) σε κτίριο στη διασταύρωση των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 16 και Ιωάννου Μεταξά στη Γλυφάδα, έναντι συνολικού τιμήματος €1.905.000.

- Από την εταιρεία "ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING" με Α.Φ.Μ. 099555381 θα αποκτηθούν τρεις (3) αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες-καταστήματα ισογείου ορόφου (με ΚΑΕΚ 051165722008/0/8, 051165722008/0/9 και 051165722008/0/17) και έξι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες-αποθήκες του υπογείου (με ΚΑΕΚ 051165722008/0/6, 051165722008/0/11, 051165722008/0/12, 051165722008/0/13, 051165722008/0/14 και 051165722008/0/15), σε κτίριο στη διασταύρωση των οδών Κουντουριώτου, Σωτήρος Διός αρ. 29 και Πραξιτέλους στον Πειραιά, έναντι συνολικού τιμήματος €1.465.000.

- Από την εταιρεία "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES" με Α.Φ.Μ. 094495606 θα αποκτηθεί μία (1) αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία-γραφείο του πρώτου ορόφου (με ΚΑΕΚ 050142413001/0/13) και δέκα (10) οριζόντιες ιδιοκτησίες- θέσεις στάθμευσης του δευτέρου υπογείου (με ΚΑΕΚ 050142413001/0/74, 050142413001/0/75, 050142413001/0/76, 050142413001/0/77, 050142413001/0/78, 050142413001/0/79, 050142413001/0/80, 050142413001/0/81, 050142413001/0/82 και 050142413001/0/179), σε κτιριακό συγκρότημα στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 49 στο Μαρούσι, έναντι συνολικού τιμήματος €2.300.000.
Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%) Επιτευχθείσα: 96,322%
 
Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου  

Απαιτούμενη: 75% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου, εξαιρούμενου του μεταβιβάζοντος μετόχου ή μετόχου με τον οποίο υπάρχει σχέση ελέγχου με τον μέτοχο στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο Επιτευχθείσα: 100%
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 45.934.907 Αριθμός ψήφων υπέρ: 45.934.907 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός ψήφων αποχής: 0
 
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 56,927% Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου και δικαιούμενου να ψηφίσει κεφαλαίου: 100%.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, 21:00