ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Προς ΑΜΚ ύψους 2.850.000 ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, 15:20
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Προς ΑΜΚ ύψους 2.850.000 ευρώ
Σε δανεισμό 9.500.000 μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ προχώρησε στις 16/1/18 η York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.

Ειδικότερα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε επιστολή - γνωστοποίηση την 19/1/2018 από την εταιρεία York Capital Management Global Advisors, LLC, την οποία η τελευταία υπέβαλε για λογαριασμό της εταιρείας York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., για τον δανεισμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

Σύμφωνα με την ως άνω επιστολή – γνωστοποίηση, η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., είναι κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της York Global Finance Offshore BDH LLC, της οποίας ο βασικός διοικών μέτοχος είναι η εταιρεία York Global Finance Μanager LLC, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την York Capital Management Global Advisors, LLC.

Πλέον συγκεκριμένα η γνωστοποιούσα εταιρεία ενημέρωσε την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ότι η York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., δάνεισε την 16/1/18, εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (9.500.000) μετοχές οι οποίες ενσωματώνουν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και επήλθε μεταβολή στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, ως εξής:

Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής κατήλθε του 5%: 16/1/12018.

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: 9,3965% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή: 0,7060% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

Ταυτόχρονα η York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., απέκτησε χρηματοπιστωτικό μέσο (δικαίωμα επιστροφής των δανεισμένων μετοχών) που μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση ισάριθμων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία (16/1/2018) δανεισμού.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, 17:32