Σύσταση επενδυτικών συμπράξεων για το 50,1% των ΕΛΠΕ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019, 17:29
Σύσταση επενδυτικών συμπράξεων για το 50,1% των ΕΛΠΕ
Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση ποσοστού 50,1% στο μετοχικό κεφάλαιο των ΕΛΠΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την σύσταση συμπράξεων από τους προεπιλεγέντες υποψηφίους επενδυτές ως εξής (με αλφαβητική σειρά):

(α) σύμπραξη της εταιρείας Glencore Energy UK LTD με την εταιρεία "CIEP Participations S.a r.l. SICAR” του ομίλου Carlyle και

(β) σύμπραξη της εταιρείας Vitol Holding BV με την εταιρεία "Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures” ("Sonatrach”).

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019, 17:30