Συνεργασία Εθνικής Τράπεζας και EBRD για το ομολογιακό δάνειο προς την Εθνική Πανγαία

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019, 13:44
Συνεργασία Εθνικής Τράπεζας και EBRD για το ομολογιακό δάνειο προς την Εθνική Πανγαία

Η Εθνική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσαν σήμερα την επιτυχή ολοκλήρωση της συνδιοργάνωσης και συμβασιοποίησης ομολογιακού δανείου ύψους έως 300 εκ. ευρώ προς την Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, με αποκλειστική πλήρη ανάληψη αυτής από τους αναδόχους έκδοσης.

Τα ποσά κάλυψης εκάστου αναδόχου έκδοσης ανέρχονται σε 250 εκ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και 50 εκ. ευρώ για την EBRD.

Το προϊόν της χρηματοδότησης χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της εταιρίας ύψους 237,5 εκ.ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό του δανείου θα χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού πλάνου της εταιρίας.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε επιτυχώς εντός περιορισμένου χρονοδιαγράμματος λαμβάνοντας υπόψη εγγενείς δομικές ιδιαιτερότητες σε συναλλαγές τέτοιου είδους, καθώς και τις εμπορικές απαιτήσεις των μερών.

H Εθνική Τράπεζα και η EBRD, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ενώνουν τις δυνάμεις τους προς ενίσχυση του κλάδου ακινήτων της Ελλάδας, μέσω της χρηματοδότησης της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ η οποία αποτελεί την ηγέτιδα εταιρία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας της χώρας.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας περιλαμβάνει άνω των 350 εμπορικών ακινήτων, κυρίως κτιρίων γραφείων και εμπορικών καταστημάτων στην Ελλάδα και σε άλλες βασικές αγορές της ΝΑ Ευρώπης, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται σε θέσεις υψηλής προβολής.

Μέσω της εν λόγω χρηματοδότησης, η εταιρία θα είναι σε θέση να υποστηρίξει την επέκταση του χαρτοφυλακίου της και την βιώσιμη επιχειρηματική της ανάπτυξη, προωθώντας παράλληλα τη στρατηγική της εστίαση στην αειφόρο ανάπτυξη.

Περισσότερα κτίρια στην Ελλάδα θα πληρούν τα τελευταία πρότυπα αειφορίας και φιλικότητας προς το περιβάλλον, καθώς η εταιρία θα χρησιμοποιήσει το 50% του δανείου που θα χορηγηθεί από την EBRD για επενδύσεις σε ακίνητα με «πράσινα» χαρακτηριστικά, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, η μόνωση και η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Αυτά τα ακίνητα αναμένεται να επιτύχουν κατ' ελάχιστον πιστοποιήσεις LEED "Gold" ή BREEAM "Very Good", ενώ η εταιρία θα ενταχθεί επίσης στο σύστημα έρευνας και αξιολόγησης του ιδρύματος Global Real Estate Sustainability Benchmark ("GRESB"), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των αξιών μέσω της αξιολόγησης και της προώθησης των πρακτικών αειφορίας.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019, 13:44