Σαράντης: Αύξηση πωλήσεων το α' τετράμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019, 18:16
Σαράντης: Αύξηση πωλήσεων το α' τετράμηνο

Αυξημένες κατά 10% ήταν οι πωλήσεις του Ομίλου Σαράντης κατά το α' τετράμηνο του έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 111,49 εκ. για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου του 2019 συγκριτικά με από € 101,36 εκ. το αντίστοιχο τετράμηνο του 2018, υποστηριζόμενες κυρίως από τις Ξένες Χώρες του Ομίλου.

Οι Ξένες Χώρες, με συμμετοχή 66,11% στο σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 17,85% και διαμορφώθηκαν σε €73,71 εκ. το τετράμηνο Ιαν-Απρ. του 2019 από 62,54 εκ. το τετράμηνο του 2018.

Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους €37,78εκ. κατά το τετράμηνο Ιαν.-Απρ. του 2019 συγκριτικά με €38,81 εκ. το αντίστοιχο τετράμηνο του 2018, μειωμένη κατά 2,66%. Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις της Ελλάδας υποστηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον Απρίλιο, αποτέλεσμα της εποχικότητας λόγω Πάσχα.

Αναφορικά με την κερδοφορία, κατά το τετράμηνο του 2019, τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 19,20% στα €12,88 εκ. από €10,81 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 11,55% από 10,66% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 9,38 εκ. το τετράμηνο του 2019 από € 8,67 εκ. που ήταν στο αντίστοιχο περυσινό τετράμηνο του 2018, αυξημένα κατά 8,23% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 8,41% από 8,55% το αντίστοιχο περυσινό τετράμηνο.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, «η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στο δυναμικό μέλλον του Ομίλου. Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου, που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του καταναλωτή και δίνει έμφαση στην ποιότητα, στην άρτια εμπορική εκτέλεση, στο κόστος, στις συνέργειες και στην λειτουργική μόχλευση (operational leverage) εξασφαλίζει την συνεχή ανάπτυξή του».

Παράλληλα όπως υπογραμμίζει η εισηγμένη, ο Όμιλος ακολουθεί πιστά το επενδυτικό του πλάνο προκειμένου να αυξήσει περαιτέρω το αποτύπωμά του τόσο στην περιοχή που δραστηριοποιείται όσο και στις νέες αγορές που διείσδυσε πρόσφατα.

Τέλος, τονίζεται ότι «η διοίκηση είναι συνεπής πίσω από την στρατηγική της προκειμένου να εντοπίσει κατάλληλες ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, που θα οδηγήσουν στην επιτάχυνση των πωλήσεων του και την περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019, 18:18