Quest Συμμετοχών: Εξετάζει Split και διανομή δωρεάν μετοχών

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019, 19:55
Quest Συμμετοχών: Εξετάζει Split και διανομή δωρεάν μετοχών

Τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σε λεπτά του ευρώ (€0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 11.913.632 σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και τη διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά καλούνται να αποφασίσουν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Quest Συμμετοχών κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου.

Αναλυτικά η πρόσκληση και τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία" και το διακριτικό τίτλο "Quest Holdings" σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)
 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, 5ος όροφος, Καλλιθέα Αττικής, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (της Εταιρείας και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2018.

3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2019.

4.  Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 και ορισμός της αμοιβής της.

5. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που  προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Έγκριση μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σε λεπτά του ευρώ (€0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 11.913.632 σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά - Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο -  Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

7. Τροποποίηση του άρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά στο Σκοπό.

8. Έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

9. Έγκριση πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με τα άρ. 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

12. Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019, 19:55