Προς εταιρικό ομόλογο της ΓΕΚ- Τέρνα έως 120 εκατ. ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018, 13:21
Προς εταιρικό ομόλογο της ΓΕΚ- Τέρνα έως 120 εκατ. ευρώ
To αργότερο έως την Τρίτη (20/3) αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της ΓΕΚ- Τέρνα για την έκδοση εταιρικού ομολόγου ύψους έως τα 120 εκατ. ευρώ. Εάν ισχύσουν οι ημερομηνίες που ήδη έχουν διαρρεύσει, περί δημόσιας προσφοράς στο διάστημα 28-30 Μαρτίου, το εν λόγω ομόλογο θα είναι το πρώτο του 2018 που αφορά στην οργανωμένη αγορά του Χ.Α.

Δύο ακόμα ενημερωτικά δελτία, αυτό της Β&F, που αφορά έκδοση ύψους 25 εκατ. ευρώ, και αυτό της Coral για συγκέντρωση κεφαλαίων περίπου 100 εκατ. ευρώ βρίσκονται σχεδόν σε τελικό στάδιο επεξεργασίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οπότε και αναμένεται να δρομολογηθούν οι αντίστοιχες εγκρίσεις των ενημερωτικών τους δελτίων.

Συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς της ΓΕΚ Τέρνα ΓΕΚΤΕΡΝΑ-0,74% είναι οι Εθνική Χρηματιστηριακή, Αlpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε το εννεάμηνο του 2017 σε 840.038 χιλ. ευρώ με το μερίδιο που προήλθε από την Ελλάδα να αφορά σε 739.220 χιλ. ευρώ, έναντι 618.027 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,6%, κυρίως λόγω των αυξημένου κύκλου εργασιών στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και στον τομέα των Παραχωρήσεων.

Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών προέρχεται από χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αμερικής, ειδικά όσον αφορά τους τομείς των κατασκευών και της ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών που προήλθε από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ανήλθε σε 15.008 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, έναντι 27.713 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, συνεισφέροντας κατά 1,74% και 3,3%, αντιστοίχως.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών που προήλθε από χώρες της Μέσης Ανατολής ανήλθε σε 77.979 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, έναντι 143.654 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, συνεισφέροντας κατά 9% και 17,1%, αντιστοίχως, και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών που προήλθε από τις ΗΠΑ ανήλθε σε 16.743 χιλ. ευρώ. το εννεάμηνο του 2017, έναντι 18.465 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, συνεισφέροντας κατά 1,94% και 2,20% αντίστοιχα.

Τέλος, τα Βαλκάνια συνεισέφεραν κατά 2,11% στον κύκλο εργασιών το εννεάμηνο του 2017, έναντι 3,83% το εννεάμηνο του 2016. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, η σημαντικότερη επένδυση την οποία έχει δρομολογήσει ο όμιλος είναι η εξής:

Η ένωση εταιρειών TΕΡΝΑ Α.Ε. - GMR Airports Limited, μέλος της οποίας είναι η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ, έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση & Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων».
Το κόστος μελέτης, κατασκευής και θέσης σε λειτουργία ανέρχεται στα 530 εκατ. ευρώ περίπου. Ο εκτιμώμενος χρόνος υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης είναι μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του 2018.

Σύμφωνα με τα συμβατικά έγγραφα της προς υπογραφή σύμβασης παραχώρησης, το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραχώρησης με ποσοστό 45,9%, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο αυτής θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τα μέλη του αναδόχου, κατά το ποσοστό συμμετοχής του.

Για τον όμιλο εκτιμάται ότι τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν θα ανέλθουν από 120 - 175 εκατ. ευρώ, το δε ποσοστό που θα αναλογεί σε αυτόν θα ανέρχεται από 32,46% - 48,69% αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση των απαιτούμενων κεφαλαίων του ομίλου θα γίνει με τραπεζικό δανεισμό και ίδια κεφάλαια, σε αναλογία η οποία δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη λόγω των συζητήσεων με τράπεζες.

Επίσης, η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μέσω της TERNA ENERGY USA HOLDING CORP., κατασκευάζει το αιολικό πάρκο «Gopher Creek» στην πολιτεία Τέξας των ΗΠΑ. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς για το «Gopher Creek» θα είναι 158 MW και ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης του έργου ανέρχεται σε περίπου 235 εκατ. ευρώ. Η κατασκευή του αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2018.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018, 13:21