Όμιλος ΙΑΣΩ: Υπερδιπλασιασμός στα κέρδη προ φόρων το 2018

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, 15:22
Όμιλος ΙΑΣΩ: Υπερδιπλασιασμός στα κέρδη προ φόρων το 2018

Σημαντική βελτίωση των κερδών προ φόρων και αισθητή μείωση του καθαρού δανεισμού εμφάνισε το 2018 ο όμιλος ΙΑΣΩ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αποτελέσματα Ομίλου, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις, με τη σημείωση ότι δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με την προηγούμενη χρήση καθώς ενσωματώθηκαν τα αποτελέσματα της θυγατρικής "ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E." μόνο για την περίοδο 1/1-5/4/2018 λόγω πώλησής της (5/4/2018), ενώ αντίστοιχα στην συγκριτική χρήση 2017 περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της θυγατρικής για όλη την χρήση, έχουν ακολούθως:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw back, ανήλθε, το 2018, στα 99,25 εκατ. ευρώ, έναντι 114,15 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας μείωση κατά 13,05%.

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ: Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,45% και ανήλθαν στα 22,19 εκατ. ευρώ από 21,66 εκατ. ευρώ το 2017, με το σχετικό περιθώριο να αυξάνεται στο 22,36% από 18,97%, την αμέσως προηγούμενη χρήση.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,13% και ανήλθαν στα 25,70 εκατ. ευρώ από 24,68 εκατ. ευρώ, το 2017. Το σχετικό περιθώριο (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στο 25,89%.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ (EBIT): Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατέγραψαν άνοδο κατά 17,48%, διαμορφούμενα στα 17,54 εκατ. ευρώ από 14,93 εκατ. ευρώ το 2017.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στα 19,67 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 217,26%, σε σχέση με τα 6,2 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 11,68 εκατ. ευρώ, από 10,51 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας άνοδο κατά 11,13%.

Τα μεγέθη της μητρικής εταιρίας ΙΑΣΩ διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw back, ανήλθε το 2018 στα 71,26 εκατ. ευρώ, έναντι 65,75 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας άνοδο κατά 8.38%.

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ: Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 20,20 εκατ. ευρώ από 19,12 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 5.65%.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ(EBITDA): Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12,03% και ανήλθαν στα 23,18 εκατ. ευρώ από 20,69 εκατ. ευρώ, το 2017.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ (EBIT): Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατέγραψαν άνοδο κατά 15,02%, διαμορφούμενα στα 18,38 εκατ. ευρώ από 15,98 εκατ. ευρώ το 2017.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Η εταιρεία εμφάνισε ζημιές προ φόρων ύψους 4,01 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 26,08 εκατ. ευρώ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Η εταιρεία εμφάνισε ζημιές μετά από φόρους ύψους 11,41 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 18,68 εκατ. ευρώ, το 2017.

Παρατίθενται παρακάτω τα pro forma βασικά οικονομικά στοιχεία της κατάστασης των ενοποιημένων αποτελεσμάτων χωρίς την επίδραση της εταιρείας ΙΑΣΩ GENERAL A.E. για το 2018 και 2017.

Ο πρόεδρος του Ομίλου Γ. Σταματίου σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2018 έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τα αποτελέσματα του 2018 επιβεβαιώνουν, για μία ακόμη φορά, τη δυναμική που διαθέτει ο Όμιλος ΙΑΣΩ. Παρά τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και τις αρνητικές επιπτώσεις, που επιφέρει στα μεγέθη μας ο ΕΟΠΥΥ, επιβάλλοντας υψηλά ποσοστά περικοπών και εκπτώσεων (Rebate & Claw back), τα μεγέθη μας παρουσιάζουν σαφή βελτίωση σε σχέση με το 2017. Εξέλιξη που επιτρέπει την αισιοδοξία ότι και το 2019 θα είναι μία θετική χρονιά για τον όμιλο ΙΑΣΩ.

Το 2018 καταφέραμε να διευρύνουμε τα περιθώρια κερδοφορίας, αυξάνοντας το μερίδιό μας στην αγορά, με αποτέλεσμα τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη να υπερδιπλασιαστούν, χωρίς να υπολογίζεται η επίδραση της πώλησης του ΙΑΣΩ General. Ταυτόχρονα, ο καθαρός δανεισμός μας μειώθηκε σημαντικά στα 80 εκατ. ευρώ, σε επίπεδο ομίλου.

Η ανοδική πορεία του ΙΑΣΩ, είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς. Όλοι, από τη διοίκηση, το στελεχιακό δυναμικό, τους γιατρούς και τους εργαζόμενους, συνέβαλαν, ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα.

Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, όπως επίσης και τους πελάτες, που μας εμπιστεύτηκαν και να τους διαβεβαιώσω ότι οι υπηρεσίες των εταιρειών του Ομίλου μας, θα συνεχίσουν να είναι υψηλού επιπέδου και να βελτιώνονται ακόμη περισσότερο».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, 15:22