Νίκας: Κάμψη εσόδων και διεύρυνση ζημιών στο εξάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018, 17:55
Νίκας: Κάμψη εσόδων και διεύρυνση ζημιών στο εξάμηνο
Με κάμψη των εσόδων και με διεύρυνση των ζημιών έκλεισε το α' εξάμηνο του έτους για τον όμιλο Νίκας. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο Α΄ Εξάμηνο εμφανίζεται ελαφρά μειωμένος κατά 4,1% σε σχέση με αυτόν της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκε σε €19,293 χιλ.

Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €4.414 χιλ., σημειώνοντας μείωση 10,9%, σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, με το περιθώριο μεικτού κέρδους να υποχωρεί κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Το EBITDA από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημίες €1.710 χιλ. και είναι μειωμένο κατά €1.620 χιλ. σε σχέση με αυτό της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μείωση που αποδίδεται κυρίως στα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιοργάνωσης του δικτύου πωλήσεων και διανομής, ύψους €1.139 χιλ. και στην αυξημένη επένδυση στην διαφήμιση.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο Α΄ Εξάμηνο 2018 σε ζημίες €3.376 χιλ. έναντι ζημιών €2.093 χιλ. κατά την προηγούμενη περίοδο, μετά την αφαίρεση των εκτάκτων εσόδων από την διαγραφή δανείων και τόκων ύψους €22.992 χιλ, που λογίστηκαν στο Α' Εξάμηνο 2017.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018, 17:55