Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την πώληση των ΕΛΠΕ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018, 12:39
Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την πώληση των ΕΛΠΕ
Μέχρι τις 18 Μαΐου θα πρέπει να υποβληθούν στη Goldman Sachs οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για το 50,1% των ΕΛΠΕ, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης που δημοσιοποιήθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ένας τουλάχιστον συμμετέχων θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρία στην αγορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ενώ υπάρχουν γεωπολιτικές ρήτρες με το ΤΑΙΠΕΔ να διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί να αποκλείσει ένα συμμετέχοντα σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο για την προστασία των εθνικών συμφερόντων, της εθνικής ασφάλειας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ασφάλειας προμήθειας ενέργειας της ελληνικής δημοκρατίας.

Αναλυτικά όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ:

Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώληση με την Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής (τουλάχιστον 50,1%) στην εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε" (ΕΛΠΕ) προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στο πρόγραμμα αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς τα ΕΛΠΕ αποτελούν έναν από τους κορυφαίους ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με παρουσία σε 6 χώρες και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του συνολικού όγκου πωλήσεων.

Το εύρος των δραστηριοτήτων των ΕΛΠΕ περιλαμβάνει:

• Εφοδιασμό, Διύλιση και Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• Παραγωγή και Εμπορία Χημικών/Πετροχημικών

• Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων

• Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

• Παροχή Συμβουλευτικών και Τεχνικών Υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας

• Μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές)

Οι μετοχές των ΕΛΠΕ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Διαγωνιστική διαδικασία

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των ΕΛΠΕ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής (Α΄ Φάση) και φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β΄ Φάση). Στην Α΄ Φάση το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι τις 18 Μαΐου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση. Στη Β΄ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα ΕΛΠΕ μέσω εικονικής αίθουσας τεκμηρίωσης (Virtual Data Room - VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στο πρόγραμμα αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς τα ΕΛΠΕ αποτελούν έναν από τους κορυφαίους ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με παρουσία σε 6 χώρες και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του συνολικού όγκου πωλήσεων.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018, 13:16