Υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Fairfax για Grivalia

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017, 18:05
Υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Fairfax για Grivalia
Στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την Grivalia προχώρησε σήμερα η Fairfax.

Όπως αναφέρεται, η Fairfax ελέγχει έμμεσα, μέσω των θυγατρικών της, 52.020.370 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Grivalia, οι οποίες αντιστοιχούν στο 51,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης.

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Grivalia, τις οποίες δεν κατέχει. Συνεπώς, οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 49.239.630 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 48,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης.

Το τίμημα που προσφέρει η Fairfax ανέρχεται στα 8,80 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι η μετοχή της Grivalia έκλεισε σήμερα στα 9,30 ευρώ.

Όπως αναφέρει η Fairfax μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. και δεν θα κάνει χρήση του δικαιώματος εξαγοράς του άρθρου 27 του Νόμου (squeeze-out).

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017, 18:10