Ικτίνος Ελλάς: Τη διανομή κερδών αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018, 15:19
Ικτίνος Ελλάς: Τη διανομή κερδών αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση
Η διανομή κερδών προηγούμενης χρήσης 0,15 ευρώ ανά μετοχή αποφασίστηκε στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ικτίνος Ελλάς ΑΕ. Από το εν λόγω ποσό παρακρατείται ο αναλογούν φόρος ποσοστού 15 και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,1275 ευρώ.

Το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 113.979 μετοχές που κατέχει η εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,149401792 ευρώ και το καθαρό σε 0,126991523 ευρώ ανά μετοχή.

Η αποκοπή θα γίνει την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, δικαιούχοι του μερίσματος (record date) είναι οι κάτοχοι μετοχών στην λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής ορίζεται η Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Όπως επισημάνθηκε από την πλευρά της διοίκησης, η εταιρεία αναπτύσσει ταυτοχρόνως την δυναμική της τόσο στην εξόρυξη ογκομαρμάρων όσο και στην επεξεργασία και εμπορεία ημικατεργασμένων και ετοίμων μαρμάρων.

Στόχος της είναι η περαιτέρω απόκτηση πρώτης ύλης (ογκομαρμάρων) από νέα λατομεία, πέραν των ήδη λειτουργόντων, καθώς και η αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας στην κοπή και επεξεργασία.

Όσο αφορά την απόκτηση πρώτης ύλης, πέραν των ήδη λειτουργόντων στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, επτά λατομείων, προσέθεσε το νέο λατομείο ΠΥΡΓΩΝ, του οποίου τα μισθωτικά δικαιώματα εξαγόρασε πρόσφατα και το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία από τις αρχές Αυγούστου.

Στις αρχές του 2019 θα λειτουργήσει ακόμη ένα λατομείο στην περιοχή της Πελοποννήσου, με καθυστέρηση αρκετών ετών λόγω της γραφειοκρατίας. Σημειώνεται ότι πολλά από τα είδη των εξορυσσομένων μαρμάρων είναι μοναδικά χρωματικά και ποιοτικά και περιζήτητα στις αγορές του εξωτερικού.

Το ειδικό τμήμα ερευνών που διαθέτει η εταιρεία, ερευνά για την εξεύρεση και άλλων μαρμαροφόρων κοιτασμάτων, προκειμένου να τα αξιολογήσει και να τα εντάξει στην παραγωγική διαδικασία.
Όσο αφορά την κοπή και επεξεργασία, η εταιρεία εξαγόρασε ένα νέο εργοστάσιο στην Βιομηχανική περιοχή της Δράμας, εκτάσεως 35.000 τ.μ. και κτιριακών εγκαταστάσεων 7.000 τ.μ.

Η εταιρεία προχωρά στην κτιριακή επέκταση κατά 3.000 τ.μ. και στην εγκατάσταση νέου μοντέρνου αυτοματοποιημένου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Το εργοστάσιο αυτό, λειτουργεί ήδη με τις παλαιές εγκαταστάσεις και η πλήρης λειτουργία του θα αρχίσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019. Η καθυστέρηση οφείλεται στην γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2018, έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο στις 12-9-2018, όπου παρουσιάζεται αύξηση του κύκλου εργασιών εξαμήνου κατά 47,85% από 19,28 εκατ. ευρώ σε 28,51 εκατ. ευρώ.

Η καθυστερημένη ένταξη της νέας μονάδας στην παραγωγική διαδικασία κατά περίπου 6-9 μήνες, λόγω των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων που αναφέρθηκε παραπάνω, δεν συνεισφέρει στην προβλεπόμενη αύξηση του κύκλου εργασιών από το εργοστάσιο κατά 5.000.000 ευρώ, οπότε ο συνολικός προβλεπόμενος κύκλος εργασιών κατά το 2018 θα ανέλθει σε περίπου 60 εκατ. ευρώ, μια ετήσια αύξηση 30% και με ανάλογη κερδοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018, 15:19