ICAP: Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων το 2016

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018, 15:09
ICAP: Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων το 2016
Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων το 2016 παρατηρεί η ICAP. Όπως δήλωσε και ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, «οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, καταβάλλοντας έντονες προσπάθειες να προσαρμοστούν στις συνθήκες της αγοράς και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Μετά από μία μακρά περίοδο ύφεσης, η Ελληνική Οικονομία εμφάνισε ενδείξεις ασθενούς ανάκαμψης το 2017, καταγράφοντας χαμηλούς, αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντέλλο, «κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης κρίσης, οι απώλειες που συσσώρευσε ο εταιρικός τομέας ήταν μεγάλες, με κύριο χαρακτηριστικό τη ραγδαία επιδείνωση της κερδοφορίας και τη συσσώρευση ζημιών επί σειρά ετών. Ωστόσο, η εικόνα αυτή άλλαξε το 2015 και βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο το 2016.

Από τα ομαδοποιημένα αποτελέσματα ενός μεγάλου δείγματος 10.696 ελληνικών επιχειρήσεων (όσες έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς μέχρι 22/12/2017, εκτός Τραπεζών-Ασφαλειών), διαπιστώνεται ότι το 2016 οι εταιρείες κατάφεραν να πετύχουν αξιοσημείωτες επιδόσεις στην κερδοφορία τους, για δεύτερη συνεχή χρονιά, μετά από μια πενταετία συνεχούς καταγραφής ζημιών.

Παρόλο, λοιπόν, που ο Κύκλος Εργασιών το 2016 σημείωσε μικρή αύξηση κατά 3%, οι επίμονες προσπάθειες των εταιρειών για καλύτερη διαχείριση του κόστους και συγκράτηση των δαπανών τους απέδωσαν καρπούς, με αποτέλεσμα τα λειτουργικά κέρδη να αυξηθούν κατά 46%.

Εντυπωσιακή αύξηση σημειώθηκε στο τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών, καθώς το 2016 καταγράφηκαν κέρδη προ φόρου ύψους 3,8 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 72%.

Όλες οι ενδείξεις για τη χρήση του 2017 είναι ότι οι εταιρείες ως σύνολο θα έχουν ακόμα καλύτερη απόδοση από το 2016. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι 162 εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών που δημοσίευσαν τους εξαμηνιαίους ισολογισμούς τους έδειξαν 13% αύξηση στον τζίρο τους και 24% αύξηση στα καθαρά τους κέρδη.

Ωστόσο, η επιτάχυνση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει την πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος αξιολόγησης, έτσι ώστε να καμφθούν τα εμπόδια στο σχηματισμό επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, κομβικό παραμένει το ζήτημα της αποκατάστασης ομαλών συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, της εξασφάλισης ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος, της βελτίωσης της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και του περιορισμού της αβεβαιότητας, παράγοντες που θα ευνοήσουν την επιχειρηματικότητα και θα επιτρέψουν στον ελληνικό εταιρικό τομέα να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά του".

Να σημειωθεί ότι στα αρχεία της ICAP Databank υπήρχαν καταχωρημένες 10.696 επιχειρήσεις (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών) με διαθέσιμους δημοσιευμένους ισολογισμούς για τη διετία 2016-2015, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών.

Οι εταιρείες αυτές κατηγοριοποιήθηκαν σε εννέα κλάδους δραστηριότητας, από τις οποίες οι 2.143 ανήκουν στη μεταποίηση, οι 3.216 είναι εμπορικές, οι 964 ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο, οι 718 στον κατασκευαστικό, οι 419 στον κλάδο της ενέργειας - ύδρευσης, οι 545 στον κλάδο των μεταφορών επικοινωνιών και οι υπόλοιπες 2.691 σε λοιπούς κλάδους κυρίως παροχής υπηρεσιών.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018, 15:09