Ιασώ: Αύξηση 93,42% στα κέρδη εξαμήνου μετά την πώληση του Ιασώ General

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018, 13:33
Ιασώ: Αύξηση 93,42% στα κέρδη εξαμήνου μετά την πώληση του Ιασώ General
Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2018 για τον Όμιλο και την εταιρεία ΙΑΣΩ, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την επισήμανση ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα εμπεριέχουν μόνο το 1ο τρίμηνο της ΙΑΣΩ General ενώ τα αποτελέσματα του 2017 έχουν ενσωματωμένα 1ο και 2ο τρίμηνο και ως εκ τούτου δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα, είναι τα ακόλουθα:

Στα 11,26 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα καθαρά κέρδη της Ιασώ το πρώτο εξάμηνο του έτους έναντι 5,82 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας άνοδο κατά 93,42%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά από την πώληση της ΙΑΣΩ General.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου μετά από rebate και claw-back, ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2018 στα 55,35 εκατ. ευρώ, έναντι 61,42 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας μείωση κατά 9,88%.
Η μείωση οφείλεται στην ως άνω αναφερόμενη διαφορά ενσωμάτωσης μεταξύ των ετών 2018 & 2017.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ιασώ, τα ενοποιημένα αποτελέσματα εμπεριέχουν μόνο το 1ο τρίμηνο της ΙΑΣΩ General ενώ τα αποτελέσματα του 2017 έχουν ενσωματωμένα 1ο και 2ο τρίμηνο και ως εκ τούτου δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα.

Άλλα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων εξαμήνου της Ιασώ είναι:

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ: Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 17,27% και ανήλθαν στα 12,51 εκατ. ευρώ από 15,12 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μείωση οφείλεται στη ως άνω αναφερόμενη διαφορά ενσωμάτωσης μεταξύ των ετών 2018 & 2017.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ(EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 14,04% και ανήλθαν στα 14,04 εκατ. ευρώ από 16,33 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η μείωση οφείλεται στη ως άνω αναφερόμενη διαφορά ενσωμάτωσης μεταξύ των ετών 2018 & 2017.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ (EBIT): Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατέγραψαν πτώση κατά 15,37%, διαμορφούμενα στα 9,70 εκατ. ευρώ από 11,46 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017. Η μείωση οφείλεται στη ως άνω αναφερόμενη διαφορά ενσωμάτωσης μεταξύ των ετών 2018 & 2017.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 14,14 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 59,14%, λόγω του λογιστικού οφέλους από την πώληση της ΙΑΣΩ General.

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 11,26 εκατ. ευρώ, από 5,82 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας άνοδο κατά 93,42%, τα οποία επίσης επηρεάστηκαν θετικά από την πώληση της ΙΑΣΩ General.
click here

Τα μεγέθη της μητρικής εταιρίας ΙΑΣΩ διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw-back, ανήλθε το πρώτο 6μηνο 2018 στα 37,68 εκατ. ευρώ, έναντι 34,72 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας άνοδο κατά 8,51%.

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ: Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 11,18 εκατ. ευρώ από 11,17 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ(EBITDA): Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2,19% και ανήλθαν στα 12,63 εκατ. ευρώ από 12,36 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ (EBIT): Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατέγραψαν άνοδο κατά 1,87%, διαμορφούμενα στα 10,22 εκατ. ευρώ από 10,03 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 8,95 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 1,23%. Τα αποτελέσματα αυτά επιβαρύνθηκαν από την πώληση της ΙΑΣΩ General.

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 6,25 εκατ. ευρώ, από 6,42 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας πτώση κατά 2,69%. Τα αποτελέσματα αυτά επιβαρύνθηκαν από την πώληση της ΙΑΣΩ General.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018, 16:13