ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 30 Απριλίου τα αποτελέσματα του 2017

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018, 18:01
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 30 Απριλίου τα αποτελέσματα του 2017
Το οικονομικό ημερολόγιο του 2018 ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Αναλυτικά η ανακοίνωση: Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018:

Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2017 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2017, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών: Τετάρτη 2 Μαΐου 2018

Ετήσια Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018, 18:01