Foodlink: Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, 19:00
Foodlink: Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Foodlink και επιστροφή του κεφαλαίου στους μετόχους αλλά και την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα λάβει χώρα την 30η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2018 (1/1/2018-31/12/2018), καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση για τη χρήση 2019.

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2019 και ορισμός αμοιβής τους.

Δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 49 παρ.3 του ν. 4548/2018.

Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των 300.000 με τιμή από 0,30 έως 100 Ευρώ, δυνάμει του αρθρ. 49 παρ. 1 του ν. 4548/2018 - Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ. 49 παρ. 2 ν. 4548/2018).

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 466.935,72 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,02 ευρώ και επιστροφή του κεφαλαίου στους μετόχους. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ισούται με το ποσό των 6.537.100,08 ευρώ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα ανέρχεται σε 0,28 ευρώ. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως συνέπεια των ανωτέρω μεταβολών.

Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών" σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 16:00 π.μ. και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, 19:03