Eurobank: Καθαρά κέρδη 132 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017, 17:51
Eurobank: Καθαρά κέρδη 132 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο
Με καθαρά κέρδη ύψους 132 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο τοου 2017 για την Eurobank. Σε επίπεδο γ' τριμήνου τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 61 εκατ. ευρώ από 37 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Tα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 1,3% το γ' τρίμηνο 2017 και ανήλθαν σε €369εκ., κυρίως λόγω της μείωσης της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα και της χρήσης εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά σε €1,1δισ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης έναντι του Β΄ τριμήνου 2017 σε 2,46%.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,4% έναντι του Β΄ τριμήνου 2017 και κατά 7,9% έναντι του εννεαμήνου 2016.

Οι λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν 2,0% το εννεάμηνο 2017

Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος για 4ο συνεχόμενο τρίμηνο (στα -€111εκ.). Τους πρώτους εννέα μήνες του 2017 τα NPEs μειώθηκαν 1 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, τα αποτελέσματα καταγράφουν αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 0,7 δισ. ευρώ το γ τρίμηνο και κατά 1 δισ. ευρώ το εννεάμηνο.

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Νικόλαος Καραμούζης ανέφερε:

«Η προοπτική θετικών ρυθμών ανάπτυξης, η βελτιούμενη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, η ομαλή ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και η διαφαινόμενη επίτευξη των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα για το 2017, αποτελούν τους καταλύτες διαμόρφωσης θετικότερων προσδοκιών.
Οι θετικές κρίσεις που διατυπώνονται από σειρά σημαντικών διεθνών παραγόντων για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνουν ότι έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας της χώρας, εξέλιξη που πρέπει να αξιοποιηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν σαφή δείγματα ανάκαμψης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Αυτή η πορεία βελτίωσης πρέπει να συνεχιστεί για να διαμορφωθούν συνθήκες διατηρήσιμης αναπτυξιακής τροχιάς.

Η συνεπής εφαρμογή των συμφωνιών με τους εταίρους, η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, η διαμόρφωση φιλικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα, η φορολογική ελάφρυνση, η σταδιακή μείωση των επιτοκίων και η υλοποίηση όλων των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, τη δημόσια διοίκηση και το θεσμικό πλαίσιο, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για να μετουσιωθεί το ενδιαφέρον σε επενδύσεις και ισχυρή ανάπτυξη.

Το καλύτερο κλίμα και οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης θα βοηθήσουν τις ελληνικές τράπεζες στην υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου μείωσης του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων, για το οποίο έχουν δεσμευθεί έναντι των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, καθώς και στην αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας. Η λύση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της ρευστότητας που κληροδότησε η μακρά κρίση είναι το κλειδί για τη δυνατότητά μας να χρηματοδοτήσουμε αποτελεσματικά την πραγματική οικονομία.

Η Eurobank, προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις σημαντικές προκλήσεις, εστιάζει σε αυτή την κατεύθυνση και τα αποτελέσματα του τριμήνου αποδεικνύουν ότι οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς σε όλους τους τομείς».

Από την πλευρά του, ο κ. Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος, δήλωσε τα εξής:

«Προτεραιότητα για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 αποτελεί η συνεπής και εντός χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού μας. Στο πλαίσιο αυτό σημαντικά ορόσημα έχουν ολοκληρωθεί ή βαίνουν προς υλοποίηση. Ήδη βρισκόμαστε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για την πώληση της ρουμανικής θυγατρικής μας Bancpost, τελευταία από τις δεσμεύσεις του επιχειρησιακού σχεδίου που είχε συμφωνηθεί και εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές. Με την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών και την έκδοση ομολόγων Tier II υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, που προσμετρώνται στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια, καλύπτονται οι εποπτικές απαιτήσεις, όπως θα ισχύσουν από το νέο έτος.
Παράλληλα, μηδενίσαμε τη χρήση εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ, κλείνοντας τον κύκλο της στήριξης από το Δημόσιο.

Στον τομέα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, προχωρήσαμε στην πώληση πακέτου καταναλωτικών δανείων ύψους €1,5 δις στην εταιρεία Intrum, μετά από επιτυχή διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, με την αντίστοιχη θετική επίδραση στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Τέλος, η έκδοση καλυμμένων ομολογιών ύψους €500 εκ. σηματοδότησε την επιστροφή στις διεθνείς χρηματαγορές, για πρώτη φορά μετά το 2014, βελτιώνοντας τη ρευστότητα, κάτι που αντανακλά και η μείωση της χρήσης του ELA.

Κατά το Γ΄ τρίμηνο, η Eurobank παρέμεινε σε τροχιά οργανικής κερδοφορίας με κέρδη €61 εκ. ή €132εκ. για το 9μηνο. Τα βασικά εποπτικά κεφάλαια αυξήθηκαν οργανικά κατά 80 μ.β. από την αρχή του έτους.

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των καταθέσεων κατά €1 δις σε επίπεδο Ομίλου, όπως και o συνεχιζόμενος αρνητικός σχηματισμός νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για τέταρτο συνεχές τρίμηνο και η συνεπακόλουθη μείωση του συνολικού αποθέματος η οποία για το σύνολο του 2017 θα ξεπεράσει το στόχο με τον οποίο είχαμε δεσμευτεί στις εποπτικές αρχές.

Με βάση τα παραπάνω, είμαστε πεπεισμένοι ότι το 2017 θα είναι έτος επίτευξης όλων των λειτουργικών και στρατηγικών στόχων της Τραπέζης».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017, 17:57