Eurobank: Καθαρά κέρδη 113 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018, 18:06
Eurobank: Καθαρά κέρδη 113 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο
Στα 113 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη α’ εξαμήνου της Eurobank, περίοδο κατά την οποία καταγράφηκε αύξηση καταθέσεων, αρνητικός σχηματισμός NPEs και μείωση της τρέχουσας χρηματοδότησης από τον ELA στα 1,8 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο β’ τριμήνου η Eurobank εμφάνισε κέρδη 55 εκατ. ευρώ. Η συνολική επάρκεια της τράπεζας ανέρχεται στο 17,4%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου της Eurobank, ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, δήλωσε τα εξής:

«Η Eurobank συνέχισε τις θετικές επιδόσεις και στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, με κεντρικά χαρακτηριστικά τη συνεχιζόμενη κερδοφορία, την αύξηση των προ προβλέψεων κερδών και των θετικών αποτελεσμάτων στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) σύμφωνα με τον ετήσιο στόχο της.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €113εκ. στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα οργανικά, προ προβλέψεων κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,3% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2018, κυρίως χάρη στην αύξηση των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες και κατά 1,3% σε ετήσια βάση. Οι διεθνείς δραστηριότητες συνέχισαν να συμβάλλουν σημαντικά στα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου, με την κερδοφορία τους να αυξάνεται σχεδόν κατά 20% σε ετήσια βάση.

Την ίδια στιγμή το σχέδιο περιορισμού του λειτουργικού κόστους οδήγησε σε χαμηλότερες δαπάνες κατά 2% στο εξάμηνο (3,4% για την Ελλάδα). Ο σχηματισμός νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) παρέμεινε αρνητικός και ο δείκτης των NPEs μετά την πτώση κατά 70 μονάδες βάσης που είχε καταγράψει στο πρώτο τρίμηνο του 2018, υποχώρησε περαιτέρω κατά 110 μονάδες βάσης στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 σε 40,7%.

Οι συνθήκες ρευστότητας βελτιώθηκαν περαιτέρω καθώς καταγράφεται επιστροφή καταθέσεων στην Ελλάδα, ενώ η χρηματοδότηση μέσω του ELA έχει μειωθεί δραστικά από €6,1δισ. στο τέλος του 2017, στα €1,8δισ. ευρώ σήμερα.

Οι επιχειρηματικές μας προτεραιότητες παραμένουν αμετάβλητες: Πρώτον, η σταδιακή μείωση των NPEs, που θα οδηγήσει σε δείκτη των NPEs περίπου στο 15% μέχρι το τέλος του 2021. Επιπλέον στοχεύουμε, στη σταδιακή αύξηση των χορηγήσεων κυρίως των επιχειρηματικών δανείων και των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς οι προσδοκόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης θα πρέπει να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη, υγιή, ζήτηση και στην παροχή των καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέσω της συνεχιζόμενης επένδυσης στην τεχνολογία.

Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος στήριξης είναι ορόσημο αλλά και πρόκληση για την ελληνική οικονομία. Έχοντας επωμιστεί την επώδυνη δημοσιονομική προσαρμογή, η Ελλάδα οδεύει τώρα προς το να ανακτήσει την αξιοπιστία της αλλά και την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές σε ένα ομιχλώδες διεθνές περιβάλλον.

Για να επιτευχθούν οι απαραίτητοι ρυθμοί ανάπτυξης, απαιτούνται μαζικές επενδύσεις για πολλά χρόνια. Ένα καθαρό σήμα ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δεσμεύονται, να υλοποιήσουν εντός χρονοδιαγράμματος τον οδικό χάρτη που έχει συμφωνηθεί, χωρίς οπισθοχωρήσεις, και να δεχθούν την ιδιοκτησία της μεταρρυθμιστικής ατζέντας, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για να μετατραπεί το υφιστάμενο ενδιαφέρον για ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σε συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, στα οποία η Eurobank μπορεί και είναι πρόθυμη να συμβάλλει».

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Eurobank:

- Καθαρά Κέρδη1 €55εκ. το Β΄ τρίμηνο και €113εκ. το Α΄ εξάμηνο 2018

- Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 6,3% το Β΄ τρίμηνο και 1,3% το Α΄ εξάμηνο 2018

- Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά 3,4% στην Ελλάδα και 2,0% στον Όμιλο έναντι του Α΄ εξαμήνου 2017

- Καθαρά κέρδη1 από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό αυξημένα κατά 19,4% το Β΄ τρίμηνο (€40εκ.) και 13,3% το Α΄ εξάμηνο 2018 (€73εκ.)

- Αρνητικός σχηματισμός νέων NPEs κατά €199εκ.

- Μείωση των NPEs κατά €0,6δισ. το Β΄ τρίμηνο και €1,1δισ. το Α΄ εξάμηνο 2018

- Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 55,9%

- Μείωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 110μ.β. έναντι του A΄ τριμήνου 2018 και 440μ.β. σε ετήσια βάση σε 40,7%

- Αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα κατά €0,9δισ. το Β΄ τρίμηνο και €2,2δισ. το Α΄ εξάμηνο 2018

- Μείωση τρέχουσας χρηματοδότησης ELA κατά €6,1δισ. από το τέλος 2017 σε €1,8δισ.

- Δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 14,8% και συνολικής επάρκειας 17,4%

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018, 18:07