ΕΛΠΕ: Αναχρηματοδότηση δανεισμού και σύναψη νέου κοινοπρακτικού

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018, 16:00
ΕΛΠΕ: Αναχρηματοδότηση δανεισμού και σύναψη νέου κοινοπρακτικού
Στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης υφιστάμενου δανεισμού και ταυτόχρονα στη σύναψη νέων δανείων συνολικού ύψους και των δύο, περίπου €900 εκατ., προέβη ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων, γεγονός που, όπως επισημαίνει, διασφαλίζει την επάρκεια κεφαλαίων για τις λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες του στα επόμενα δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος αναχρηματοδότησε υφιστάμενο κοινοπρακτικό δάνειο, με ταυτόχρονη αύξηση του ποσού σε €400 εκατ., πενταετούς διάρκειας, με συμμετοχή Ελληνικών και ξένων τραπεζών.

Επίσης προέβη στη σύναψη νέου κοινοπρακτικού δανείου ύψους $250 εκατ. τριετούς διάρκειας.

Σημειώνεται ότι εντός του Α’ εξαμήνου 2018, υπεγράφη και η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού δανείου τριετούς διάρκειας με ταυτόχρονη αύξηση του ύψους του δανείου κατά €100 εκατ. σε €300 εκατ.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα δάνεια έχουν βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένου του σημαντικά μειωμένου κόστους δανεισμού που αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην κερδοφορία του Ομίλου. Ταυτόχρονα, προστίθεται, επιτεύχθηκε η αύξηση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου. Τα δάνεια, όπως σημειώνεται, έχουν τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης γεγονός που παρέχει ευελιξία στη διαχείριση.

Η ζήτηση για συμμετοχή από τράπεζες ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του ελληνικού και διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος στον Όμιλο, καταλήγει η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018, 16:00