Ελληνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ των 150 εκατ. ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019, 18:07
Ελληνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ των 150 εκατ. ευρώ

Επιτυχής ήταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, ύψους 150 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ και της ανακοίνωσης των νέων μετόχων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία απόκτησης εργασιών της πρώην ΣΚΤ».

Όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση «αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των υφιστάμενων και των νέων μετόχων, προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση της Τράπεζας. Ταυτόχρονα, βελτιώνει σημαντικά την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, υποστηρίζοντας το όραμα της Διεύθυνσης, αλλά και την ταχύτερη υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της τράπεζας».

Όπως σημειώνεται, ως αποτέλεσμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, οι ακόλουθοι μέτοχοι κατέχουν πάνω από 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

Όπως αναφέρει η Ελληνική Τράπεζα, μέσα από την Απόκτηση στοιχείων της πρώην ΣΚΤ και την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Τράπεζα έχει ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητές της σε όλη την Κύπρου, με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση βελτιώνοντας το χρηματοοικονομικό της προφίλ.

Επιπλέον, στην ίδια ανακοίνωση σημειώνονται τα εξής:

«Η περίμετρος της Απόκτησης είναι συμπληρωματική προς το υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας και συνέργειες.

Με περίπου 550 χιλιάδες πελάτες, η Ελληνική Τράπεζα κατέχει πλέον ηγετική θέση στη λιανική τραπεζική στην Κύπρο, με το μεγαλύτερο δίκτυο  καταστημάτων και ΑΤΜ στο νησί και μερίδιο αγοράς 39% στις καταθέσεις νοικοκυριών και μερίδιο αγοράς 30% στις χορηγήσεις σε νοικοκυριά.

Ο ισολογισμός του Ομίλου έχει μειωμένους κινδύνους και η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Ο δείκτης ΜΕΧ1 της Τράπεζας υποχώρησε δραστικά από το 52% στο 25% περίπου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, ενώ ο δείκτης των καθαρών ΜΕΧ1  προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκε από το 12% στο 4%.

Αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης:

Η απόκτηση ενίσχυσε τη θέση της Τράπεζας στην αγορά και σε συνδυασμό με την επιτυχή Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου οδήγησε στη βελτίωση του χρηματοοικονομικού της προφίλ, κάτι το οποίο αντανακλάται στις πρόσφατες αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody’s Investor Service και Fitch Ratings σε B3 και B+, αντίστοιχα.

Πελατοκεντρική προσέγγιση και ομαλή διαδικασία ενσωμάτωσης: Στόχος μας είναι να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες και ανταγωνιστικά προϊόντα στη διευρυμένη πελατειακή μας βάση, ενώ συνεχίζουμε δυναμικά να χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι η ταχεία και απρόσκοπτη μετάβαση στη νέα εποχή και η επιτυχής ενσωμάτωση των στοιχείων που έχουν αποκτηθεί. Ως εκ τούτου, ένα σχέδιο ευρείας κλίμακας έχει καταρτισθεί και υλοποιείται όσον αφορά την ενσωμάτωση, με την πλήρη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διεύθυνσης και του προσωπικού της  Ελληνικής Τράπεζας».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019, 18:07