Έλληνες προμηθευτές εμπιστεύεται η WIND

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018, 15:12
Έλληνες προμηθευτές εμπιστεύεται η WIND
Εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά δείχνει η WIND Ελλάς η οποία αύξησε κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς τις δαπάνες προς Έλληνες προμηθευτές τόσο για προϊόντα όσο και για υπηρεσίες που αγόρασε.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δαπάνες στους τοπικούς προμηθευτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 94% των συνολικών δαπανών της WIND για το έτος 2017 και αντιστοιχούν σε 547 εκατ. ευρώ που μοιράστηκαν σε 2.300 ελληνικές επιχειρήσεις.

Στόχος της WIND είναι να αγοράζει κατά κύριο λόγο από ελληνικές εταιρείες, ενισχύοντας την προσπάθεια ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας. Ειδικά για τις κατασκευαστικές / οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο της συνεχούς επέκτασης των δικτύων νέας γενιάς κινητής (4G, 4G+) και σταθερής τηλεφωνίας (οπτικές ίνες), η WIND συνεργάζεται με εταιρείες της εκάστοτε περιοχής όταν αυτό είναι εφικτό, ενώ για τις αγορές σε προωθητικά υλικά και εκτυπωτικές εργασίες χρησιμοποιούνται κατά κανόνα ελληνικές εταιρείες.

Το μικρό ποσοστό (6%) ετήσιων δαπανών που κατευθύνεται σε μη τοπικούς προμηθευτές, αφορά αγορές τηλεπικοινωνιακών προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχει τοπική εκπροσώπηση της εταιρείας στην Ελλάδα.

«Καθώς επιδιώκουμε να δίνουμε στον συνδρομητή WIND μια άριστη εμπειρία επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, η εφοδιαστική μας αλυσίδα επιβάλλεται να λειτουργεί με την ίδια προσήλωση στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Επιλέγουμε τους προμηθευτές μας πολύ αυστηρά, με διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες και τους αξιολογούμε με πιστοποιημένα κριτήρια ενώ παρακολουθούμε στενά κρίσιμους δείκτες απόδοσης» ανέφερε σχετικά ο Γιάννης Γαβαλάς, Διευθυντής Προμηθειών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας της WIND. «Χαιρόμαστε να δουλεύουμε με ελληνικές επιχειρήσεις, πιστεύουμε στις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων, και μας το επιβεβαιώνουν με τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που μας παρέχουν» τόνισε ο κ. Γαβαλάς.

Η WIND Ελλάς αξιολογεί τους προμηθευτές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης ISO 9001 και ISO 14001 και διενεργεί επιθεωρήσεις όταν κρίνεται σκόπιμο. Κατά το 2017, βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών αξιολογηθήκαν οι 48 σημαντικότεροι προμηθευτές της εταιρείας. Οι 43 από αυτούς κρίθηκαν ότι ικανοποιούν πλήρως τα εταιρικά κριτήρια επίδοσης, ενώ για 5 περιπτώσεις κρίθηκε ότι απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση.Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018, 15:12