ΕΛΓΕΚΑ: Κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι ζημιών το 2016

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018, 18:49
ΕΛΓΕΚΑ: Κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι ζημιών το 2016
Αύξηση των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αλλά και του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ανακοίνωσε για το 2017 ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €1,6 εκατ. έναντι ζημιών €8,7 εκατ. τη συγκρίσιμη χρήση, ενισχυμένα και από το κέρδος που προέκυψε από την πώληση της συμμετοχής στην εταιρία "ARIVIA Α.Β.Ε.Ε."

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε 4,9% και διαμορφώθηκε σε €165,5 εκατ. έναντι €157,8 εκατ. το 2016.

Επίσης, βελτιώθηκε το μικτό περιθωρίου κέρδους σε 17,3% έναντι 15,8% το 2016, ενώ, αυξήθηκαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €8,1 εκατ. έναντι €5,2 εκατ.

Σύμφωνα πάντα με τη σχετική ανακοίνωση, έντονα θετική ήταν η μεταβολή στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, τα οποία ανήλθαν σε €6,9 εκατ. έναντι €1,1 εκατ. κατά τη συγκρίσιμη χρήση.

Επίσης, μειώθηκαν σημαντικά οι ζημιές προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε €2,0 εκατ. έναντι €9,1 εκατ. το 2016

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018, 18:49