Εθνική Πανγαία: Εσωτερική αναδιάρθρωση χωρίς μεταβολή του απώτατου ελέγχου των δικαιωμάτων ψήφου

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018, 18:29
Εθνική Πανγαία: Εσωτερική αναδιάρθρωση χωρίς μεταβολή του απώτατου ελέγχου των δικαιωμάτων ψήφου
O κος Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου εξακολουθεί να ελέγχει, έμμεσα, το 65,49% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Εθνική Πανγαία μετά από εσωτερική αναδιάρθρωση.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι:

Η εταιρεία με την επωνυμία "Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π." (η Εταιρεία) ανακοινώνει σύμφωνα με τον ν.3556/2007 ότι την 08.03.2018 έλαβε TR-1 γνωστοποιήσεις του ν. 3556/2007 από την εταιρεία Invel Real Estate Management Limited και από τον κο Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου σύμφωνα με τις οποίες από 06.03.2018 και συνεπεία εσωτερικής αναδιάρθρωσης που έλαβε χώρα και αφορά στις εταιρείες που κατέχουν δικαιώματα ψήφου στις εταιρείες μετόχους της Εταιρείας, Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. και Anthos Properties A.K.E.:

(α) η εταιρεία Invel Real Estate (Netherlands) II B.V., η οποία κατέχει άμεσα 63,39% και έμμεσα, μέσω της 100% θυγατρικής της Anthos Properties A.K.E., περαιτέρω 2.1%, ήτοι συνολικά 65,49% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, κατέχεται κατά 100% από την Invel Real Estate (Netherlands) II Parent B.V. Η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας κατέχεται από την εταιρεία Invel Real Estate (Netherlands) Cooperatief II UA τo 100% του κεφαλαίου της οποίας κατέχεται από την Invel Real Estate Partners Greece SAS., Το 100% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της τελευταίας κατέχεται από την Invel Real Estate Management Limited.

Η Invel Real Estate Management Limited ελέγχεται από τον κο Παπαχριστοφόρου.

(β) Τα ως άνω προέκυψαν λόγω εσωτερικής αναδιάρθρωσης με τη μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής στην εταιρεία Invel Real Estate (Netherlands) Cooperatief II UA, που κατείχαν προηγουμένως οι εταιρείες Invel Real Estate Partners Greece (GP) SARL και Invel Real Estate Partners Greece LP (οι οποίες ελέγχονταν από την Invel Real Estate Management Limited), στην εταιρεία Invel Real Estate Partners Greece SAS (η οποία επίσης ελέγχεται από την Invel Real Estate Management Limited).

Συνεπώς, η εν λόγω εσωτερική αναδιάρθρωση δεν συνεπάγεται μεταβολή του απώτατου ελέγχου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί σύμφωνα με προηγούμενες γνωστοποιήσεις του ν.3556/2007, και ο κος Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου εξακολουθεί να ελέγχει, έμμεσα, το 65,49% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας με την επωνυμία Invel Real Estate Management Limited, η οποία παραμένει ο απώτατος ελέγχων των μετόχων της Εταιρείας, Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. και Anthos Properties A.K.E.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018, 18:29