Εθνική Πανγαία: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 23 Μαρτίου

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018, 19:17
Εθνική Πανγαία: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 23 Μαρτίου
Έκτακτη γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει στις 23 Μαρτίου και ώρα 12:00, η Εθνική Πανγαία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης υπηρεσιών θεματοφυλακής με συμβαλλόμενα
μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

2. Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης και παροχής ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην 100% θυγατρική της εταιρεία Quadratix, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

3. Έγκριση σύμβασης τροποποίησης μισθώσεων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 4η.04.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ, στο Μέγαρο Μελά, οδός Αιόλου, στην Αθήνα.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018, 19:18