Διοικητικές αλλαγές έπειτα από παιραιτήσεις στην Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, 11:49
Διοικητικές αλλαγές έπειτα από παιραιτήσεις στην Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

Την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και μέλους αυτού υπέβαλε ο Γεώργιος Νίκας την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κου Γεωργίου Νίκα και τον ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του στη Διοίκηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τη μη αντικατάσταση του Γεωργίου Νίκα. Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. έχει τριετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 3.7.2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ως ακολούθως:

1) Αλέξανδρος Βουσβούνης, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2) Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

3) Αγγελική Οικονόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4) Γεώργιος Γιατράκος, Εκτελεστικό Μέλος

5) Άρτεμις Ντούσια, Εκτελεστικό Μέλος

6) Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7) Θεμιστοκλής Μακρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος

8) Σωτήρης Σεϊμανίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9) Νικόλαος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10) Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008 παραμένει ως είχε δυνάμει της από 3.7.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, 11:49