Αυξημένα τα οικονομικά μεγέθη της FOODLINK το πρώτο εξάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018, 16:29
Αυξημένα τα οικονομικά μεγέθη της FOODLINK το πρώτο εξάμηνο
Αύξηση πωλήσεων και κερδών παρουσίασε η FOODLINK το πρώτο εξάμηνο του 2018. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος FDL ύστερα από δύο δύσκολες χρονιές που στιγματίστηκαν από τη ζημιά που προκλήθηκε από τη λήξη της συνεργασίας με την εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, λόγω χρεωκοπίας της τελευταίας, πέτυχε νέα αύξηση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό 6,16% έναντι της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης αλλά και κέρδη προ φόρων τόκων και σποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 200 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο εταιρείας παρουσιάζει αύξηση. Συγκεκριμένα για την εταιρεία η αύξηση ανέρχεται σε ποσοστό 4,40 % ήτοι 16,879 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 16,168 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 ενώ για τον Όμιλο παρουσιάζεται αύξηση σε ποσοστό 6,16% ήτοι 26,184 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 24.665 χιλ. ευρώ το 2017.

Η αύξηση σε επίπεδο εταιρείας οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας του καπνικου προϊόντος IQOS και στην διεύρυνση της συνεργασίας με την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ.
Σε επίπεδο Ομίλου προστίθεται ο κύκλος εργασιών της εξαγοραζόμενης εταιρείας DIAPO LTD.

Τα μικτά κέρδη για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 2.259 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 1.024 χιλ. ευρώ το 2017 και 1.385 χιλ. ευρώ έναντι 270 χιλ. για την εταιρεία αντίστοιχα ενώ ο συντελεστής μικτού κέρδους το 2018 διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 8,63%, για τον Όμιλο και 8,21% για την εταιρεία, σημαντικά αυξημένος έναντι του 4,15% και 1,67% αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζονται σημαντικά αυξημένα το πρώτο εξάμηνο του 2018 και διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο στο ποσό των 1.092 χιλ. ευρώ έναντι 204 χιλ. ευρώ για το 2017, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία ανήλθαν σε 876 χιλ. ευρώ έναντι 15 χιλ. ευρώ το 2017.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώνονται για τον Όμιλο σε κέρδη ύψους 101 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2018 έναντι ζημιών 787 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017 ενώ για την Εταιρεία ανέρχονται σε κέρδη ύψους 169 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 720 χιλ. ευρώ το 2017.

Ο Βασίλης Καρακουλάκης, πρόεδρος της FOODLINK δήλωσε «είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 3,5 εκατ. χρέος που μας άφησε η εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, πόσο μάλλον σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα όσο εμείς. Το θετικό πρώτο εξάμηνο του 2018, είναι η απόδειξη ότι με σκληρή δουλειά και προσήλωση στους στόχους, τα θετικά αποτελέσματα είναι αναμενόμενα.

Ο φάρος που μας οδηγεί όλα αυτά τα χρόνια είναι η ποιοτική ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας. Οι ανάγκες αυτές, είναι και θα είναι για εμάς προκλήσεις.

Είναι αυτές που μας δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε μπροστά και να γίνουμε καλύτεροι. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε έναν εθνικό πρωταθλητή στα logistics, ηγέτη στον ελληνικό χώρο και όχι μόνο».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018, 16:29