Άδεια λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία TRADE ESTATES του Ομίλου Fourlis

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019, 18:44
Άδεια λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία TRADE ESTATES του Ομίλου Fourlis

Η εταιρεία Fourlis ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «TRADE ESTATES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», για την λειτουργία της ως:

α) Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2778/1999 και

β) Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4209/2013.

Σκοπός του Ομίλου Fourlis είναι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ να δραστηριοποιείται αμιγώς σε ποιοτικά ακίνητα λιανικής αγοράς και υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου. O Όμιλος Fourlis εκτιμά ότι η εξέλιξη του κλάδου Λιανικής σε φυσική και ψηφιακή μορφή, παρουσιάζει πολύ

ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για την αγορά ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ συμπεριλαμβάνονται όλα τα υφιστάμενα ιδιόκτητα ακίνητα του Ομίλου τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της Λιανικής Οικιακού Εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), το κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας στο Σχηματάρι, καθώς και τα επενδυτικά ακίνητα λιανικής του Ομίλου στην Ελλάδα, συνολικής αξίας 176 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ θα αναπτυχθεί δυναμικά με την απόκτηση νέων ακινήτων και εκτός Ομίλου Fourlis, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μείγμα ακινήτων λιανικής υψηλής ποιότητας.TRADE ESTATES: Στην υπηρεσία της λιανικής (Serving Physical and Digital Retail)

Με την ανωτέρω κίνηση, η Fourlis αποσκοπεί σε περαιτέρω μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων της.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019, 18:45