Ζημιές 10,2 εκατομμύρια ευρώ για τα ΕΛΤΑ το 2015

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016, 17:46
Ζημιές 10,2 εκατομμύρια ευρώ για τα ΕΛΤΑ το 2015
Ζημιές ύψους 10,2 εκατ. ευρώ από κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ το 2014 παρουσίασαν για τη χρήση του 2015 τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, σε επίπεδο ομίλου, σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώνεται σε 364,4 εκατ. ευρώ από 394,2 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων να είναι 18,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειωμένα κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ, καθώς αυτά είχαν διαμορφωθεί το 2014 σε 28,5 εκατ. ευρώ.

Οι υποχρεώσεις διαμορφώνονται σε 455,3 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή θέση μειώθηκε σε 32,4 εκατ. από 38,3 εκατ.

Οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ενισχύθηκαν, καθώς διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, τα ΕΛΤΑ διεκδικούν  από το Δημόσιο 150,8 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος παροχής καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Τι αναφέρει η διοίκηση των ΕΛΤΑ

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, κύριοι στρατηγικοί στόχοι των ΕΛΤΑ είναι:

1. Η διατήρηση της κερδοφορίας,
2. Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο πλαίσιο της Καθολικής Υπηρεσίας και η επέκταση σε νέες διαφοροποιημένες δραστηριότητες,
3. Η οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης,
4. H εξασφάλιση είσπραξης της αποζημίωσης του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας,
5. Η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στο απελευθερωμένο ταχυδρομικό περιβάλλον μέσω της διαφοροποίησης των εσόδων, του προσανατολισμού στην ικανοποίηση του πελάτη, του εξορθολογισμού του κόστους και της βελτιστοποίησης των εσωτερικών (διοικητικών και υποστηρικτικών) λειτουργιών της επιχείρησης.

«Η Διοίκηση θεωρεί ότι η σταδιακή αναστροφή του οικονομικού κλίματος σε συνδυασμό με την επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΛΤΑ 2013-2017 και ειδικότερα τις Δράσεις Αναδιοργάνωσης 2016-2017 θα σταθεροποιήσει την Εταιρεία και θα την οδηγήσει σε περαιτέρω ανάκαμψη.

Η αντίδραση της Εταιρείας καλύπτει τόσο το σκέλος ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας των ΕΛΤΑ για την αύξηση του κύκλου εργασιών τους (pro-action), όσο και το σκέλος του περαιτέρω περιορισμού των δαπανών (re-action)» σημειώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016, 17:46