Τι αλλάζει σε πόθεν έσχες και τεκμήρια

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015, 16:38


Δαπάνες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει, θα εμπίπτουν στο πόθεν έσχες, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014.

Οι δαπάνες για απόκτηση ακίνητης ή κινητής περιουσίας θα πρέπει να αντιστοιχούν στο ύψος των εσόδων που έχουν δηλωθείΣυγκεκριμένα, οι δαπάνες για απόκτηση ακίνητης ή κινητής περιουσίας θα πρέπει να αντιστοιχούν στο ύψος των εσόδων που έχουν δηλωθεί.

Σύμφωνα με εγκύλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στο πόθεν έσχες, σε αυτές εμπίπτουν:

-Η αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτ/νων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. +Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι δαπάνες αγοράς ελικόπτερων, ανεμόπτερων και υπερελαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών.

Μεγάλης αξίας θεωρούνται τα κινητά πράγματα, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπως πίνακες ζωγραφικής, πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα, έπιπλα, έργα τέχνης κ.λπ.Αν η αξία κάθε πράγματος είναι μικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όμως πράγματα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

-Η αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς.

-Η αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης.


Διαβάστε επίσης: Αλλάζει το καθεστώς φορολόγησης των ακινήτων – Τα νέα μέτρα
Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015, 09:14


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015, 16:40