Τι θα αλλάξει στη φορολογία

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016, 10:10
Τι θα αλλάξει στη φορολογία
Tου Κώστα Ιερίδη

Σημαντικές αλλαγές σε σειρά φορολογικών ζητημάτων αναμένεται να συντελεστούν το επόμενο διάστημα, όπως προκύπτει από τον απολογισμό που παρέδωσε τη Δευτέρα ο απερχόμενος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης στην αντικαταστάτριά του Κατερίνα Παπανάτσιου.

Ποιες είναι οι προωθούμενες αλλαγές που δήλωσε ότι θα προχωρήσει η νέα αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών;

-Η διασύνδεση της έκπτωσης φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ (αφορολόγητο) με γενικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, ως ποσοστό του δηλωθέντος εισοδήματος. Θα προβλέπεται έκπτωση φόρου για λοιπές δαπάνες (π.χ. ιατρικές) που έγιναν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, ενώ όσοι επιτυγχάνουν ποσοστά μεγαλύτερα του 80% του εισοδήματός τους θα επιβραβεύονται με πρόσθετο αφορολόγητο ποσό. Ακόμη, όσοι ξεπερνούν τα τεθέντα όρια δαπανών με χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής θα λαμβάνουν επιπλέον λαχνούς συμμετοχής (ενδεικτικά, για κάθε 1.000 επιπλέον ευρώ δαπανών, έναν επιπλέον λαχνό συμμετοχής στην κλήρωση).- Έχει ετοιμαστεί σχέδιο απόφασης με την οποία προβλέπεται ότι η καταβολή μισθών στον ιδιωτικό τομέα θα γίνεται μόνο μέσω τραπεζικών συναλλαγών, για ετήσιους μισθούς άνω των 500 ευρώ.

- Η δημιουργία μητρώου καταλυμάτων που εκμισθώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμα και σύνδεσης κάθε καταλύματος με τον αντίστοιχο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου). Η συμφωνία με επιμέρους ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την παροχή πληροφοριών στη φορολογική διοίκηση ως προς τα εκμισθωμένα ακίνητα.

-Η παράταση της αναστολής του φόρου υπεραξίας ακινήτων μέχρι τις 31.12.2018. Σημειώνεται ότι ο φόρος έχει ήδη ανασταλεί για δύο έτη (έως το τέλος του 2016) και υπολογίζεται με συντελεστή 15% επί της υπεραξίας των ακινήτων που καρπώνεται ο πωλητής.

- Η εφαρμογή του Περιουσιολογίου (όταν ψηφιστεί η σχετική διάταξη), στο πλαίσιο του οποίου θα κληθούν όλοι οι φορολογούμενοι, κάτοικοι εσωτερικού ή εξωτερικού, να δηλώσουν τα στοιχεία της περιουσίας τους. Δεν θα αποτελεί ένα αυτοτελές μέσο επιβολής νέων φορολογιών και σε αυτό θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: ακίνητα, οχήματα, αεροσκάφη, σκάφη, μετοχές, εταιρικές μερίδες, συμμετοχές σε επιχειρήσεις (οποιασδήποτε μορφής), τραπεζικοί λογαριασμοί, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, επενδυτικά προϊόντα, μίσθωση θυρίδων, δρόμωνες ίπποι, κινητά μεγάλης αξίας κ.λπ.- Η προσαρμογή των απαλλαγών από τον φόρο προστιθέμενης αξίας των πλοίων και πλωτών μέσων, με τις αντίστοιχες διατάξεις της έκτης οδηγίας της Ε.Ε. περί φόρου προστιθέμενης αξίας. Η τροποποίηση διατάξεων περί επιστροφής του ΦΠΑ και η εξ αυτής ένταξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην αναστολή καταβολής του ΦΠΑ. Με αυτήν την τροποποίηση αναστέλλεται η καταβολή του φόρου κατά τη ναυπήγηση των πλοίων τους, τα οποία είναι άνω των 24 μέτρων.

-Η τροποποίηση του ειδικού καθεστώτος καταβολής του ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής. Με το ειδικό αυτό καθεστώς του ΦΠΑ, οι υπόχρεοι καταβάλλουν τον φόρο όταν αυτοί τον εισπράττουν. Με την τροποποίηση αυτήν επιδιώκεται αφενός η ένταξη μεγαλυτέρου αριθμού επιχειρήσεων στο καθεστώς αυτό, διευρύνοντας το όριο των ακαθαρίστων εσόδων, που αποτελεί «κατώφλι» εισόδου στο ειδικό καθεστώς, από τα 500.000 € στα 2.000.000 €, και αφετέρου η απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης.

- Η μείωση των ανώτατων ορίων για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με μετρητά, σε όλους τους δυνατούς συναλλακτικούς συνδυασμούς της αγοράς (επιχείρηση προς επιχείρηση, επιχείρηση προς καταναλωτή, επιχείρηση προς Δημόσιο, καταναλωτή προς Δημόσιο).

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016, 11:07