Στο «κόκκινο» οι πρώτοι ισολογισμοί του 2011

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012, 15:26
Στο «κόκκινο» οι πρώτοι ισολογισμοί του 2011
Ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα κατέγραψαν οι πρώτοι ισολογισμοί του 2011, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με την Icap Group.

Ειδικότερα, η Icap, όπως ανακοίνωσε, ανέλυσε 943 ισολογισμούς επιχειρήσεων, δηλαδή όλων όσων έχουν οικονομική χρήση την περίοδο 01/07/2010 - 30/06/2011.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η εικόνα που προκύπτει από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του δείγματος των επιχειρήσεων, επιβεβαιώνει ότι για άλλο ένα έτος βαριές ήταν οι απώλειες για τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Ο μεν κύκλος εργασιών ήταν και πάλι μειωμένος, η δε κερδοφορία τους ανετράπη και το τελικό αποτέλεσμα κατέστη ζημιογόνο.

Αναλυτικότερα, παρατηρείται μείωση πωλήσεων κατά 3,5%, χωρίς, όμως, παράλληλη μείωση του άμεσου κόστους, με συνέπεια τη μεγαλύτερη πτώση του μικτού κέρδους (-13%). Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις, σε συνδυασμό και με τα υψηλά λειτουργικά έξοδα (κυρίως, έξοδα διοίκησης και διάθεσης), επέφεραν συρρίκνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων (-71,6%). Τα παραπάνω οδήγησαν, τελικά, σε ανατροπή του καθαρού αποτελέσματος από 44,2 εκατ. ευρώ κέρδη, το 2010 σε σημαντικές ζημίες (- 45,8 δισ. ευρώ), το 2011. Τα κέρδη EBITDA, επίσης, υποχώρησαν κατά 13,2% περίπου.

Ενδεικτικό, ακόμη, είναι το γεγονός ότι το 45% των εταιρειών του δείγματος ήταν ζημιογόνες, ενώ επιδείνωση αποτελεσμάτων (κερδοφορίας) εμφάνισε το 62% των εταιρειών, το 2011, σε σχέση με το 2010.

Από τους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, ο τελευταίος υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες.

Η Βιομηχανία ήταν ο μόνος κλάδος, που εμφάνισε σχετική βελτίωση των αποτελεσμάτων του, το 2011, με κύριο χαρακτηριστικό την επάνοδο στην κερδοφορία, έστω και με οριακά μόνο κέρδη, σε αντίθεση με τις ζημίες, που είχαν καταγραφεί το 2010. Οι συνολικές πωλήσεις των 256 βιομηχανικών εταιρειών του δείγματος ήταν αυξημένες κατά 13,1%, όμως, η θετική αυτή εξέλιξη αναχαιτίστηκε από το γεγονός ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με ακόμη εντονότερη αύξηση του κόστους πωλήσεων, με αποτέλεσμα την υποχώρηση των αντίστοιχων μικτών κερδών κατά 2,8%.

Παρόλα αυτά, η σημαντική μείωση των λοιπών λειτουργικών εξόδων είχε σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση θετικού λειτουργικού αποτελέσματος, το 2011, (σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος) και τελικά, την εμφάνιση οριακά θετικού καθαρού αποτελέσματος έναντι αντίστοιχων ζημιών, κατά την προηγούμενη χρήση. Επίσης, ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός της μεγάλης αύξησης σε επίπεδο κερδών EBITDA (32,4%).

Στον τομέα του Εμπορίου, τα αποτελέσματα των 266 εμπορικών εταιρειών του δείγματος επιβεβαιώνουν πλήρως το κλίμα ύφεσης, που επεκράτησε στην αγορά, καθώς οι πρώτες επιχειρήσεις, που δημοσίευσαν ισολογισμό, εντός του τρέχοντος έτους, εμφάνισαν σημαντική μείωση των πωλήσεων τους (-11,2%) και των μικτών κερδών (-9,9%) στην τελευταία χρήση. Η επιδείνωση των παραπάνω μεγεθών, σε συνδυασμό και με την αδυναμία δραστικής περικοπής των λοιπών λειτουργικών τους εξόδων (υποχώρησαν μόνο κατά 5,5%), οδήγησαν σε συρρίκνωση της κερδοφορίας τους. Τα κέρδη προ φόρου υπέστησαν πτώση (-23,8%) και διαμορφώθηκαν στα 9,2 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη και σε επίπεδο κερδών EBITDA, οι απώλειες του εμπορίου ήταν σημαντικές (-20,7%). Επισημαίνεται ότι στη διαμόρφωση της κερδοφορίας των εμπορικών επιχειρήσεων, απόλυτα καθοριστική ήταν η συμμετοχή μίας συγκεκριμένης εταιρείας με εξαιρετικές επιδόσεις, χωρίς τη συμμετοχή της οποίας το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του τομέα θα ήταν αρνητικό, το 2011.

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012, 15:29