Στο 1,7% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017, 12:20
Στο 1,7% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο
Από τη σύγκριση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΣΚ) του μηνός Μαρτίου 2017 με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2016, προέκυψε αύξηση 1,7% έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 με το 2015.

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός ΔΣΚ κατά τον μήνα Μάρτιο 2017, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2017, παρουσίασε αύξηση 1,8% έναντι αύξησης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγουμένου έτους.

Ο μέσος ΔΣΚ του δωδεκαμήνου Απριλίου 2016 – Μαρτίου 2017, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2015 –Μαρτίου 2016, παρουσίασε μείωση 0,3% έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Επίσης, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τον εναρμονισμένο με την ΕΕ δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), ο οποίος τον Μάρτιο του 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2016, παρουσίασε αύξηση 1,7% έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 με το 2015.

Ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα Μάρτιο 2017, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2017, παρουσίασε αύξηση 1,4% έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγουμένου έτους.

Ο μέσος ΕνΔΤΚ του Απριλίου 2016 - Μαρτίου 2017 ,σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2015-Μαρτίου 2016, παρουσίασε αύξηση 0,5% έναντι μείωσης 0,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγουμένων δωδεκαμήνων.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017, 12:24