Στα 38,8 εκατ. ευρώ οι ζημίες της Intracom το 2012

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013, 15:40
Στα 38,8 εκατ. ευρώ οι ζημίες της Intracom το 2012
Ζημίες ύψους 38,8 εκατ. ευρώ, πολλαπλάσιες από τις αντίστοιχες του 2011, γνωστοποίησε για τη χρήση του 2012 η ελληνική βιομηχανική και εμπορική εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Intracom Telecom, θυγατρική του ρωσικού επιχειρηματικού ομίλου Sistema (51%) και του ελληνικού Intracom Holding (49%).

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο μειώθηκαν σε 181,12 εκατ. ευρώ, από 255,30 εκατ. ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 29,1% σε ποσοστό και κατά 74,18 εκατ. ευρώ σε αξία.

Συγχρόνως, καταγράφηκαν:

- Μεικτά κέρδη 5,41 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 47,96 εκατ. ευρώ το 2011 (-42,55 εκατ. ευρώ).

- Ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,52 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 27,67 εκατ. ευρώ το 2011 (-30,19 εκατ. ευρώ).

- Ζημίες προ φόρων και τόκων (EBIT) 36,09 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 8,80 εκατ. ευρώ το 2011 (-44,89 εκατ. ευρώ).

- Ζημίες προ φόρων 41,77 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,51 εκατ. ευρώ το 2011 (-42,28 εκατ. ευρώ).

- Καθαρές ζημίες μετά τον συνυπολογισμό των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας 38,78 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,41 εκατ. ευρώ τo 2011 (-36,37 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Intracom Telecom στις 31.12.2012 ήταν 187,66 εκατ. ευρώ, επί συνόλου απασχολουμένων κεφαλαίων 395,30 εκατ. ευρώ.

Επιμέλεια: Παναγιώτης Βλαχουτσάκος

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013, 15:43