Ρυθμίζονται τα στεγαστικά δάνεια

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013, 15:25


Με σημαντικές αλλαγές και τροποποιήσεις που αφορούν αφενός σε περισσότερα ενημερωμένα στεγαστικά δάνεια, για όσους οφείλουν μόνο μέχρι τρεις δόσεις (περίπου 90.000 δάνεια), και αφετέρου στα «κόκκινα» των ανέργων και των μισθωτών δανειοληπτών, με οικογενειακό εισόδημα από 25.000-35.000 ευρώ τον χρόνο, προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης το νέο νομοσχέδιο που θα τεθεί προς ψήφιση.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, εντός της ημέρας ή αύριο η κυβέρνηση να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις, καθώς το σχέδιο έχει εγκριθεί από την τρόικα.

Στη ρύθμιση, η οποία αφορά περισσότερους από 200.000 δανειολήπτες με ενυπόθηκα δάνεια αντικειμενικής αξίας έως 180.000 ευρώ, ενώ η αρχική πρόταση αφορούσε περίπου 110.000, μπαίνουν όρια κινητής και ακίνητης περιουσίας αλλά και ανεξόφλητου υπόλοιπου δανείου.

Σύμφωνα με τις κυριότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, το οποίο το Υπουργείο Ανάπτυξης πρόκειται να προωθήσει εντός των επομένων ημερών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα :

  • προβλέπεται αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου πάνω από 25.000 ευρώ και χαμηλότερα από 35.000 ευρώ ανά νοικοκυριό - δημιουργούνται κατά πληροφορίες δύο ή τρεις κλίμακες εισοδήματος και προϋπόθεση είναι το εισόδημα αυτό να είναι μειωμένο, λόγω κρίσης, 35% σε σύγκριση με το 2010

  • ως εισόδημα θεωρείται το φορολογητέο, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών που καταλαμβάνει ο δανειολήπτης ως εργαζόμενος

  • οι άνεργοι θα πληρώνουν μηδενική δόση για όσο διάστημα έχουν μηδενικό εισόδημα, αλλά η κεφαλαιοποίηση των τόκων αυτής της περιόδου θα γίνεται με επιτόκιο κατά πάσα πιθανότητα με 1,5%

  • προβλέπεται τετραετής περίοδος χάριτος με πληρωμή τοκοχρεωλυτικής δόσης, δηλαδή τόκος που θα είναι 1,5% συν πολύ μικρό μέρος του κεφαλαίου - η δόση, πάντως, δεν θα ξεπερνά το 30% του εισοδήματος

  • στη διάρκεια της τετραετούς περιόδου χάριτος, αν το εισόδημα του δικαιούχου αυξηθεί, υποχρεούται σε έναν μήνα να το γνωστοποιήσει στην τράπεζα

  • μία φορά τον χρόνο η τράπεζα έχει το δικαίωμα να καλεί τον δανειολήπτη για έλεγχο εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013, 16:26