Παρουσιάζεται ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014, 09:22
Παρουσιάζεται ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών
Σήμερα αναμένεται να παρουσιάσει η Τράπεζα της Ελλάδος τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών για τον χειρισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο οποίος θα ισχύσει από 1-01-2015.

Ο κώδικας θα στηριχθεί στον θεσμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και στις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι πραγματικές δυνατότητες εξόφλησης των δανείων από τα νοικοκυριά.

Ο κώδικας, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει μεταξύ άλλων: μείωση επιτοκίου, αλλαγή του τύπου του επιτοκίου, παροχή πρόσθετης εξασφάλισης από τον δανειολήπτη, πώληση ακινήτου στην τράπεζα και εν συνεχεία ενοικίασή του από τον δανειολήπτη, η οποία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο έναντι μισθώματος (συνήθως για μια ελάχιστη περίοδο τριών ετών), ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας, αλλά και ρευστοποίηση εξασφαλίσεων.

Ακόμη, ο κώδικας περιγράφει τα βήματα, τις προθεσμίες και το ελάχιστο περιεχόμενο της πληροφόρησης που οφείλουν να παρέχουν εκατέρωθεν οι τράπεζες και οι δανειολήπτες, ώστε να αξιολογούνται σωστά οι κίνδυνοι και η ικανότητα αποπληρωμής κάθε πιστούχου.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014, 09:22