Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για τη θαλάσσια στρατηγική

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012, 14:41
Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για τη θαλάσσια στρατηγική
Ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η δημόσια διαβούλευση επί των πρώτων σταδίων εφαρμογής της οδηγίας- πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. προς τα κράτη- μέλη της, τα οποία καλούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα και να εφαρμόσουν τις απαραίτητες θαλάσσιες στρατηγικές, ώστε να επιτύχουν ή να διατηρήσουν την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2020.

Ο στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί, έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η αποστολή των σχολίων και των παρατηρήσεων του υλικού, που υποβάλλεται ήδη μέσω του συνδέσμου marinestrategy.opengov.gr και το οποίο, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ, εμπλουτίστηκε με κείμενο τεχνικής έκθεσης, η οποία συνοδεύει και αναλύει τα θεματικά φύλλα αναφοράς, που αναρτήθηκαν με την έναρξη της διαδικασίας.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει ετοιμάσει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, προκειμένου να δρομολογηθούν οι επόμενες δράσεις που προβλέπονται από την Οδηγία και οι οποίες έχουν να κάνουν με τη θέσπιση και εφαρμογή, έως τις 15 Ιουλίου 2014, προγράμματος παρακολούθησης για τη συνεχή αξιολόγηση και την τακτική αναπροσαρμογή των στόχων, όπως επίσης και με την κατάρτιση προγραμμάτων μέτρων, το αργότερο έως το 2015, με στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης.

Μετά την ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, στο πρώτο στάδιο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η προκαταρκτική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων της χώρας, καθώς και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναπτύσσονται σε αυτά, ο καθορισμός των ποιοτικών προτύπων της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως επίσης και ο καθορισμός δέσμης στόχων προσανατολισμού προς την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012, 15:48