Νέος εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος στο ΤΧΣ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018, 16:05
Νέος εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος στο ΤΧΣ
Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για τον νέο εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Συγκεκριμένα, μετά από πρόταση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, τη σύμφωνη γνώμη του υπουργού Οικονομικών και την έγκριση του Euroworking Group (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν3864/2010 περί ιδρύσεως του ΤΧΣ) τοποθετείται νέο μέλος της τριμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ο κ. Ηλίας Ξηρουχάκης του Ευαγγέλου.

Διαθέτει 25ετή εμπειρία σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις εταιριών του χρηματοπιστωτικού τομέα και του τομέα υπηρεσιών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Eίναι απόφοιτος του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Λονδίνου (London Metrololitan University) από το οποίο διαθέτει πτυχίο Batchelor (Bachelor of Arts -Honours) στις επιστήμες της διοίκησης με ειδίκευση στην οικονομετρία και τα υποδείγματα επιχειρησιακών προβλέψεων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master στα Μακροοικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μaster of Arts in Economics) από το Παναπιστήμιο Exeter του Ηνωμένου Βασιλείου, με εξειδίκευση στη νομισματική πολιτική της Ένωσης και το κοινό νόμισμα. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Μaster of Business Administration (MBA) στην Τραπεζική διοίκηση με εξειδίκευση στη διαχείριση Κινδύνων (πιστωτικών και λειτουργικών) και τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται να αναλάβει τον τομέα της διευκόλυνσης διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs & NPLs) των Πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία το ΤΧΣ έχει συμμετοχή.

Να σημειωθεί ότι είναι ο μοναδικός Έλληνας μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής του Ταμείου.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018, 16:07