Νέο μέλος στο δ.σ. της MLS

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016, 22:48
Νέο μέλος στο δ.σ. της MLS
Την τοποθέτηση του Παντελή Παπαγεωργίου ως ανεξάρτητου-μη εκτελεστικού μέλους αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της MLS Πληροφορικής Α.Ε.

Η αλλαγή συνιστά αποτέλεσμα της παραίτησης του Χρήστου Αντωνιάδη. Κατά συνέπεια, το δ.σ. επανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Ιωάννης Καματάκης - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- Παρασκευή Ζαχαριάδου - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό)
- Ευστάθιος Κυριακόπουλος - ΜΕΛΟΣ (Εκτελεστικό)
- Ιωάννης Ζάννας - ΜΕΛΟΣ (Εκτελεστικό)
- Δημήτριος Κωνσταντούλας - ΜΕΛΟΣ (Μη Εκτελεστικό)
- Παντελής Παπαγεωργίου - ΜΕΛΟΣ (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό)
- Στέργιος Τριανταφυλλίδης - ΜΕΛΟΣ (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό)
- Νικόλαος Κούλης - ΜΕΛΟΣ (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό)

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016, 22:48