Με 5,09% η BlackRock στην Alpha Bank

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017, 15:04
Με 5,09% η BlackRock στην Alpha Bank
Ποσοστό άνω του 5% κατέχει η BlackRock στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank.
H τράπεζα ενημέρωσε πως ο επενδυτικός οίκος κατέχει έμμεσα από την 18.4.2017 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής: Μετοχές 79.945.538 (ποσοστό 4,92%). Χρηματοπιστωτικά Μέσα 2.604.525 (0,17%).
Σύνολο 78.550.063 και ποσοστό 5,09%.
Τα δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα από νομικές οντότητες, θυγατρικές της BlackRock.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017, 15:08