Κατσέλη: Οι πέντε προκλήσεις για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016, 13:15
Κατσέλη: Οι πέντε προκλήσεις για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα
Στις εργασίες του Συνεδρίου του Economist συμμετείχε η κα Λούκα Τ. Κατσέλη, πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η οποία ήταν ομιλήτρια σε πάνελ με θέμα: «Following a Roller-Coaster Ride: What is the Financial –Services Outlook for Greece?».

Η κα Κατσέλη αναφέρθηκε στις πέντε κύριες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας:

Πρώτη πρόκληση: η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, κάτι που θα επιτρέψει, όπως ανέφερε, την άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και τη σταδιακή επαναφορά των καταθέσεων.

Δεύτερη πρόκληση: η διοχέτευση των πιστώσεων προς παραγωγικές επιχειρηματικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες. Κλειδί για να γίνει αυτό, σημείωσε η κα Κατσέλη, αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, κυρίως των επιχειρηματικών. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει, όπως είπε, την απελευθέρωση κεφαλαίων, τα οποία σήμερα είναι δεσμευμένα για την απορρόφηση τυχόν ζημιών, και τη διοχέτευσή τους για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, αλλά και την επανεκκίνηση βιώσιμων επιχειρηματικών μονάδων.

Τρίτη πρόκληση: η προσαρμογή των τραπεζών στις νέες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας (SSM) και τις υπόλοιπες ρυθμιστικές και εποπτικές υποχρεώσεις.

Τέταρτη πρόκληση: η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και η ανάκτηση της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών στο νέο ψηφιακό τραπεζικό περιβάλλον. Όπως τόνισε η κα Κατσέλη, στην αιχμή του νέου αυτού περιβάλλοντος θα βρεθεί η ανάγκη εύρεσης νέων πηγών εσόδων για τις τράπεζες. Αυτό προϋποθέτει, όπως σημείωσε, επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, την πληροφορική και την καινοτομία, σχεδιασμό και διάθεση προηγμένων προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τις ανάγκες των «ψηφιακών» πελατών, επένδυση στις δεξιότητες των εργαζομένων και υιοθέτηση σύγχρονων ενδοεπιχειρησιακών οργανωτικών αλλαγών για ταχύτερες και αποτελεσματικότερες αποφάσεις.

Πέμπτη πρόκληση: η αναβάθμιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό, η κα Κατσέλη επεσήμανε ιδιαίτερα την ανάγκη η σύνθεση και η δομή των διοικητικών συμβουλίων να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις πιεστικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο τραπεζικός τομέας. Η ποικιλομορφία δεξιοτήτων, απόψεων, ικανοτήτων, γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, αποτελεί «κλειδί» για τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου ως συλλογικού οργάνου που παρέχει στρατηγικές κατευθύνσεις, εποπτεύει αποτελεσματικά την εκτελεστική διοίκηση και ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους προς όφελος όλων των μετόχων, τόνισε η κα Κατσέλη.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016, 15:01