Καλύτερη προσφορά για τον Ιππόδρομο ζητεί το ΤΑΙΠΕΔ

Καλύτερη προσφορά για τον Ιππόδρομο ζητεί το ΤΑΙΠΕΔ
Τη βελτίωση της οικονομικής προσφοράς, έως τις 27 Αυγούστου, για τη χορήγηση του δικαιώματος για την αποκλειστική διοργάνωση και διεξαγωγή του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος ζήτησε την Τετάρτη το ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη διάρκεια κοινής συνεδρίασης με το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, εξέτασε την οικονομική προσφορά που είχε υποβάλει στις 31 Ιουλίου 2014 η Ένωση Προσώπων «Intralot (SPV No.1) Limited» και «Intralot (SPV No.2) Limited», ύψους 5.250.000 ευρώ.

Το ΤΑΙΠΕΔ διευκρινίζει ότι αυτό είναι και το μόνο ποσό που εξετάζεται στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ, όπως προσθέτει, διάφορα άλλα ποσά που ανακοινώθηκαν στα ΜΜΕ δεν συνδέονται με το τίμημα του διαγωνισμού.

«Ρόλος και αποστολή του ΤΑΙΠΕΔ είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος» αναφέρει στην ανακοίνωσή του και προσθέτει ότι: «Στο πλαίσιο αυτό, είναι αυτονόητη η διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας της διαγωνιστικής του διαδικασίας. Είναι σαφές ότι αυτό ισχύει και στον εν εξελίξει διαγωνισμό, όπου μοναδική εγκύρως υποβληθείσα προσφορά είναι η ανωτέρω».

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, αφού έλαβε υπ’ όψιν το προσφερόμενο τίμημα, την εισήγηση των συμβούλων του, την αποτίμηση που διενήργησε ο ανεξάρτητος αποτιμητής και τη γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, κάλεσε τον υποψήφιο επενδυτή να υποβάλει βελτιωμένη προσφορά έως τις 27 Αυγούστου 2014, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου για το θέμα.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014, 20:02