ΙOBE: Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015, 14:37
ΙOBE: Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος
Η πορεία του οικονομικού κλίματος, που καταγράφει συστηματικά το ΙΟΒΕ, παρουσίασε σημαντική επιδείνωση κατά τον προηγούμενο μήνα, γεγονός ασυνήθιστο για προεκλογική περίοδο, καθότι σε αυτές τις περιόδους οι προσδοκίες συνήθως βελτιώνονται.

Από τις αρχές του 2015, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών εντοπίζει σταδιακή μείωση του ρυθμού επενδύσεων, χειροτέρευση των όρων χρηματοδότησης και καθυστερήσεις αναφορικά με τη συλλογή φόρων και πίεση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Το ΙΟΒΕ κάνει λόγο για αβεβαιότητα οικονομικής πολιτικής και αναφέρει μεταξύ άλλων:

-Νέα κυβέρνηση: αμφισβητεί το πλαίσιο της έως τώρα συμφωνίας με τους εταίρους και πιστωτές, όπως άλλωστε αναμενόταν και με βάση τις προεκλογικές διακηρύξεις των πολιτικών κομμάτων που πλειοψήφησαν στις εκλογές, πριν από λίγες μόνο ημέρες.

- Η ισορροπία που έχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα εύθραυστη και εύκολα ανατρέψιμη.

- Έτσι, παρά το πολύ σημαντικό γεγονός ότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ρητά ότι η οικονομική πολιτική της θα κινηθεί τόσο εντός του πλαισίου της Ευρωζώνης όσο και αυτού της δημοσιονομικής σταθερότητας, δημιουργούνται παράγοντες σημαντικής αβεβαιότητας

- Αυτοί θα διατηρηθούν και πιθανώς θα ενταθούν μέχρι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία με την Ε.Ε.

Όπως εκτιμά το Ίδρυμα, η οικονομία μπορεί να έχει θετική πορεία, υπό όρους και προϋποθέσεις. «Η πρώτη συνθήκη είναι να μη διακινδυνεύεται η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Το κόστος εξόδου θα ήταν ανυπολόγιστα υψηλό για την Ελλάδα. Η επαναφορά του ενδεχομένου αυτού έστω ως απειλή και από οποιαδήποτε πλευρά επιβαρύνει σημαντικά το πρόβλημα και περιπλέκει τη λύση» αναφέρει.

«Απαιτείται διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας που έχει συμφωνηθεί, χωρίς όμως περαιτέρω προσαρμογή, καθώς μια τέτοια θα λειτουργούσε μάλλον αρνητικά για τις επενδύσεις, τις μεταρρυθμίσεις και τελικά για την ανάπτυξη. Από την πλευρά των πιστωτών και εταίρων, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι το βάρος εξυπηρέτησης του χρέους θα παραμένει επαρκώς χαμηλό για το ορατό μέλλον. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ποικιλοτρόπως υποβοήθηση κατάλληλων επενδύσεων τόσο για τις απαραίτητες υποδομές όσο και για μακροχρόνιες ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις» προσθέτει.

Το ΙΟΒΕ αναφέρει ότι υπάρχει ασάφεια, προς το παρόν, γύρω από βασικούς στόχους - εργαλεία πολιτικής της νέας κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η διενέργεια προβλέψεων.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015, 14:43