Ειδική επιτροπή παρακολούθησης για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015, 19:16
Ειδική επιτροπή παρακολούθησης για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών
Συνήλθε την Κυριακή το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο αποφάσισε τα εξής:

Εγκρίθηκαν οι βασικές κατευθύνσεις του προσχέδιου του προϋπολογισμού για το 2016, το οποίο συντάχθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και θα κατατεθεί τη Δευτέρα στη Βουλή.

Εξουσιοδοτήθηκε το Υπουργείο Οικονομίας να διερευνήσει τρόπους άμεσης κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών στην ειδική αγωγή, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, πέραν εκείνων που ήδη καλύφθηκαν από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Συζητήθηκαν οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής με στόχο την παρακολούθηση του εγχειρήματος και την υποβολή προτάσεων προς την κυβέρνηση. Στην εν λόγω επιτροπή θα συμμετέχουν με εκπροσώπους τους όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, Υπουργείο Οικονομικών, Τράπεζα της Ελλάδος, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ταμείο Εγγυήσεων Καταθέσεων και Επενδύσεων).

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015, 19:20