Οι μετοχές του ΤΣΜΕΔΕ στην Attica Bank μεταβιβάστηκαν στον ΕΦΚΑ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017, 18:41
Οι μετοχές του ΤΣΜΕΔΕ στην Attica Bank μεταβιβάστηκαν στον ΕΦΚΑ
Η Attica Bank ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 07.04.2017 ολοκληρώθηκε η μεταφορά 1.184.312.369 κοινών μετοχών της Τράπεζας από τη μερίδα και λογαριασμό που κατείχε το πρώην Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στη μερίδα και λογαριασμό του Ε.Φ.Κ.Α.

Μετά τη μεταφορά, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Τράπεζας που κατέχει ο ΕΦΚΑ στην Τράπεζα διαμορφώνεται σε 50,626% επί των κοινών ονομαστικών μετοχών.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017, 19:08