Επιδότηση μετατροπής συμβάσεων με «μπλοκάκι» σε μισθωτή εργασία

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017, 04:49
Επιδότηση μετατροπής συμβάσεων με «μπλοκάκι» σε μισθωτή εργασία
Με ηλεκτρονικές αιτήσεις στον ΟΑΕΔ μπορούν από την Τετάρτη οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους με μπλοκάκι να μετατρέψουν τη σύμβασή τους σε μισθωτή εργασία και να λάβουν επιχορήγηση.

Το πρόγραμμα που αφορά 40.000 εργαζόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της διατήρησης θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Με την Δημόσια Πρόσκληση 14/2017 ο ΟΑΕΔ καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και απασχολούν αμειβόμενους εργαζόμενους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας» να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους 156.800.000,00 ευρώ, η οποία κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής :

Για το 2018: 60.000.000,00 ευρώ
Για το 2019: 60.000.000,00 ευρώ
Για το 2020: 36.800.000,00 ευρώ

Με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α'152) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων αποτελείται από δύο κλάδους με Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Πηγή: ekriti.gr

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017, 04:56