Ενοίκιο στην εφορία για το σπίτι μας

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014, 11:42
Ενοίκιο στην εφορία για το σπίτι μας
«Ενοίκιο» για... το ιδιόκτητο ιδιοκατοικούμενο σπίτι τους θα κληθούν να πληρώσουν το 2015 εκατομμύρια φορολογούμενοι.

Ο φόρος ιδιοκατοίκησης, που καταργήθηκε ως άδικος το 1999, επανέρχεται από το... παράθυρο με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) που ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2014. Οι νέες ρυθμίσεις δεν προβλέπουν ρητά την απαλλαγή του τεκμαρτού μισθώματος ιδιοκατοίκησης από τον φόρο εισοδήματος.

Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι που διαμένουν σε ιδιόκτητες κατοικίες, εκτός από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, θα επιβαρυνθούν με έναν ακόμη φόρο, τον φόρο ιδιοκατοίκησης, που θα επιβληθεί επί ανύπαρκτων στην ουσία «τεκμαρτών εισοδημάτων» με συντελεστές 11%-33%. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και συγκεκριμένα με την παράγραφο 1 του άρθρου 39, προβλέπεται ότι ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ως εισόδημα από ακίνητα θεωρείται, μεταξύ των άλλων, και το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου. Το εισόδημα αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με έναν συντελεστή 3%.

Πηγή: Hμερησία

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014, 12:12