Tα μυστικά των φορολογικών δηλώσεων

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 27 Μαΐου 2012, 21:45


Σε ισχυρό σοκ υπόκεινται όσοι πολίτες υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, καθώς τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν στο ετήσιο «ραντεβού» τους με την εφορία, είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από ότι γνώριζαν μέχρι σήμερα.

Με τις αλλαγές που έχουν επέλθει θα αναγκαστούν να πληρώσουν ακριβά το μάρμαρο, ελέω ταμειακής ανεπάρκειας.

Η πρώτη διαφορά έχει να κάνει με τη μείωση του αφορολογήτου στα 5.000 ευρώ και επιβολή φόρου 10% για τα εισοδήματα έως 12.000 ευρώ που ήταν το περσινό αφορολόγητο.

Η κλίμακα αυτή έχει μια μικρή διαφορά για τους νέους έως 30 ετών καθώς και για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών που το αφορολόγητο εισόδημα για αυτούς είναι στα 9.000 ευρώ, με βασική όμως προϋπόθεση το εισόδημα τους είτε πραγματικό, είτε τεκμαρτό να μην ξεπερνά τα 9.000 ευρώ γιατί αν συμβαίνει αυτό εφαρμόζετε η κλίμακα που ισχύει και για τους υπολοίπους.Ακούστε τι δήλωσε ο φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης για τη συμπλήρωση των δηλώσεων:


Αποδείξεις

Η δεύτερη μεγάλη διαφορά εντοπίζεται στις αποδείξεις για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών. Φέτος οι αποδείξεις περιλαμβάνονται μόνο στην αρχική και εμπρόθεσμη δήλωση, άρα αν η δήλωση μας γίνει εκπρόθεσμα θα επιβαρυνθούμε αμέσως με το 10% επί του ποσού των αποδείξεων που θα έπρεπε να προσκομίσουμε.

Υπενθυμίζουμε ότι το ανώτατο ποσό αποδείξεων που μπορούμε να δηλώσουμε το 2012 ανέρχεται στο 25% του εισοδήματος μας (πραγματικού ή τεκμαρτού). Παράδειγμα, για δηλωθέν εισόδημα 30.000 ευρώ θα πρέπει να δηλώσουμε 7.500 ευρώ σε αποδείξεις (30.000 χ 25%). Ενημερώνουμε επίσης ότι η μεγάλη διαφορά με τη περυσινή δήλωση είναι ότι το 2012 δεν υπάρχει κίνητρο για προσκόμιση παραπάνω αποδείξεων καθώς καταργήθηκε η φοροαπαλλαγή του 10% επί του επιπλέον ποσού αποδείξεων.

Σε περίπτωση που δεν έχουμε συλλέξει το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται ώστε να το συμπεριλάβουμε στον κωδικό 049 της δήλωσης θα επιβαρυνθούμε με 10% επιπλέον φόρο για τη διαφορά. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι πως απαιτεί μεγάλη προσοχή ο κωδικός αυτός διότι αν ξεχαστεί να αναγραφεί στην αρχική δήλωση θα επιβαρυνθούμε με φόρο, χωρίς μάλιστα να έχουμε την δυνατότητα τροποιητικής δήλωσης.

Μεγάλη διαφορά παρατηρείται και στην αύξηση του αφορολογήτου λόγω τέκνων. Μέχρι πέρσι είχαμε αύξηση αφορολογήτου κατά 1500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και άλλα 850 ευρώ για το τρίτο και κατά 2.000 για κάθε επόμενο. Φέτος η αύξηση αφορολογήτου είναι 2.000 ευρώ για κάθε από τα πρώτα 2 τέκνα και 3.000 ευρώ από το τρίτο και για κάθε επόμενο. Αν υπολογίσουμε και την διαφοροποίηση της κλίμακας καταλαβαίνουμε ότι η φοροαπαλλαγή για την ύπαρξη παιδιών έχει αλλάξει δραματικά και κυρίως για τους πολύτεκνους. Για παράδειγμα ο τρίτεκνος το 2011 είχε αφορολόγητο 23.500 ευρώ ενώ το 2012 έχει αφορολόγητο 12.000 ευρώ κάτι που σε φόρο μεταφράζετε περίπου στα 2.300 ευρώ παραπάνω φόρο για φέτος.

Παγίδες

Οι περισσότερες παγίδες υπάρχουν στα σημεία της φορολογικής δήλωσης που αφορούν στους τόκους στεγαστικών δανείων, στους φόρους που παρακρατήθηκαν, τις κατοικίες, τις δαπάνες που περιορίζουν τον τελικό φόρο. Στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης κινδυνεύουν επίσης να πιαστούν περίπου 3 εκατομμύρια φορολογούμενοι καθώς με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων ο φόρος θα προσδιοριστεί όχι με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα αλλά με τα τεκμαρτά, αν αυτά είναι υψηλότερα. Έτσι, παρά την καθήλωση μισθών και εισοδημάτων και σε συνδυασμό με τη μείωση του αφορολογήτου ορίου στα 5.000 ευρώ, όσοι φορολογούμενοι έχουν περιουσιακά στοιχεία υψηλής τεκμαρτής αξίας κινδυνεύουν να πιαστούν στα δίχτυα των αυξημένων τεκμηρίων που αγγίζουν το 70% για ακίνητα και αυτοκίνητα, φτάνουν το 60% για πισίνες και εκτοξεύονται στο 200% για σκάφη αναψυχής.

Θα φορολογούνται και τα εισοδήματα κάτω των 5000 ευρώ;

Το υπουργείο Οικονομικών, με εγκύκλιό του ενημερώνει τους φορολογούμενους ότι απαιτεί να έχουν στην κατοχή τους αποδείξεις αγορών και υπηρεσιών -ίσες με το 25% των εισοδημάτων τους- ακόμη κι αν τα ποσά που δηλώνουν στην Εφορία δεν ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ και άρα εντάσσονται στο αφορολόγητο όριο.

Στη νέα εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών σημειώνεται:

«Εφιστάται η προσοχή των φορολογουμένων στη συμπλήρωσε του Κωδικού 049 (Δαπάνη Αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών) του Πίνακα 7 του εντύπου Ε1. Ο συγκεκριμένος κωδικός συμπληρώνονται με την εμπρόθεσμη δήλωση, ακόμα και όταν το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου εισοδήματος.

Οι αποδείξεις αυτές δεν συνυποβάλλονται με τη δήλωση και φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και παραδίδονται μόνο εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Σε περίπτωση μάλιστα που το τεκμαρτό εισόδημα (αυτοκίνητα, ενοίκια, δίδακτρα, οικιακοί βοηθοί, κ.λπ.) είναι υψηλότερο από το πραγματικό τότε οι απαιτούμενες αποδείξεις υπολογίζονται επί του τεκμαρτού και όχι του δηλωθέντος εισοδήματος.»

Μεγάλες διαφορές παρατηρούνται στις φοροαπαλλαγές:

Κωδικοί 051-052 : Ιατρικές δαπάνες

Πλέον θα αφαιρείτε το 10% της δαπάνης από τον φόρο και με ανώτατο όριο τα 3.000 ευρώ αντί για 20% επί του φόρου και ανώτατο όριο τα 6.000 ευρώ που ίσχυε πέρσι.

Κωδικοί 005-006-001-002 : Αναπηρία

Αύξηση αφορολογήτου κατά 2.000 ευρώ για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και για καθένα από τα πρόσωπα που βαραίνουν τον φορολογούμενο και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% σε σχέση με πέρσι που γίνονταν μείωση του φόρου κατά 2.400 ευρώ.

Κωδικοί 053-054 : Εισφορές σε ταμεία (ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ κ.α.)

Θα υπάρχει αφαίρεση φόρου μόνο κατά 10% επί του ποσού που πληρώθηκε αντί για πλήρη μείωση του ποσού από το εισόδημα που ίσχυε μέχρι πέρσι.

Κωδικοί 055-056 : Τόκοι δανείων απόκτησης 1ης κατοικίας

Στη δήλωση του 2012 δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το έτος απόκτησης της κατοικίας και η φοροαπαλλαγή θα είναι 10% επί του ποσού των τόκων αντιστοιχούν στο τμήμα δανείου μέχρι 200.000 Ευρώ και μέχρι 120 τ.μ. επιφάνεια κατοικίας, ενώ πέρσι η φοροαπαλλαγή ήταν πολύ μεγαλύτερη και έφτανε μέχρι και στο 40% του ποσού των φόρων.

Κωδικοί 073-074 : Ασφάλιστρα ζωής

Θα εκπίπτει το 10% της δαπάνης από τον φόρο και ανώτατο όριο τα 120 ευρώ για άγαμο και 240 ευρώ για έγγαμο σε αντίθεση με το 20% που αναιρούνταν πέρσι και ανώτατο όριο τα 480 ευρώ.

Κωδικοί 811-812 : Ενοίκιο κύριας κατοικίας

Θα αφαιρείτε το 10% του ενοικίου που πληρώνουμε από τον φόρο και με ανώτερο όριο το υπέρογκο ποσό των 100 Ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο 20% στη δήλωση του 2011 και ανώτατο όριο απαλλαγής τα 240 ευρώ.

Κωδικοί 081 έως 085: Φροντιστήρια

Αφαιρείτε το 10% επί της δαπάνης διδάκτρων για κάθε παιδί και ανώτατο όριο απαλλαγής τα 100 ευρώ αντί του 20% και ανώτατο όριο τα 240 ευρώ για κάθε παιδί που εφαρμόζονταν πέρσι.

Ακόμα καταργήθηκαν τελείως οι δικηγορικές αμοιβές που μέχρι πέρσι μείωναν τον φόρο κατά 20% επί της δαπάνης, καθώς και το ποσοστό του 20% της δαπάνης που καταβλήθηκε για αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων που είχαν κρατηθεί για 3 έτη και το ποσό αυτό μείωνε το εισόδημα κάτι που επίσης καταργήθηκε.

Εξετάζοντας λοιπόν όλα όσα προαναφέραμε συμπεραίνουμε ότι μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν στα φορολογικά με τις πρόσφατες αλλαγές του περασμένου καλοκαιριού, ζημιωμένοι κατά πολύ θα είναι όλοι οι φορολογούμενοι και ειδικά αυτοί με χαμηλά εισοδήματα διότι θα κληθούν να πληρώσουν πολύ περισσότερο φόρο σε σχέση με ότι είχαν συνηθίσει έως τώρα.

Μάλιστα αν συνυπολογίσουμε ότι η εκκαθάριση της φετινής δήλωσης θα περιλαμβάνει και την εκκαθάριση της έκτακτης εισφοράς και του τέλους επιτηδεύματος και δεδομένου ότι οι δηλώσεις θα αρχίσουν περίπου τον Μάϊο, καταλαβαίνουμε ότι μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι.

Ηλεκτρονικά η υποβολή της φορολογικής δήλωσης 2012

Με την ΠΟΛ 1079/26.3.2012, αποφασίστηκε ότι θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω internet στο Taxisnet) οι ετήσιες φορολογικές δηλώσεις του 2012 των μισθωτών και όσων φορολογουμένων έχουν εισόδημα από ακίνητα, γεωργικά εισοδήματα ή από την αλλοδαπή, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.


Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις, εκτός κι αν αποκτούν και άλλα εισοδήματα (όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και όσοι μετέχουν σε νομικά πρόσωπα της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ). Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. φορολογούμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε απομακρυσμένες περιοχές, ή μεγάλης ηλικίας ή που δεν έχουν εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου) θα δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ.


Για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τη δήλωσή σας θα πρέπει να έχετε κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet (τους γνωστούς κλειδάριθμους).

Προς παράταση οι δηλώσεις

Παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2012 για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς και για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Η προθεσμία για τις δηλώσεις των νομικών προσώπων καθώς και για την υπαγωγή στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη λήγουν στο τέλος του μήνα, ενώ η υποβολή δηλώσεων από τα φυσικά πρόσωπα στις 15 Ιουνίου 2012.

Στο υπουργείο εξετάζεται να δοθεί παράταση των προθεσμιών αυτών προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, αλλά και να αντιμετωπισθούν καθυστερήσεις που έχουν δημιουργηθεί λόγω της προεκλογικής περιόδου.


Διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη συμπλήρωση των δηλώσεων:Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος-Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα-Παύλος Διονυσόπουλος

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 27 Μαΐου 2012, 23:19